Üliõpilased: Türgi rikub Euroopa kõrgharidusruumi põhimõtteid

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) leiab, et riigipöördekatse järgne Türgi rikub Euroopa kõrgharidusruumi põhimõtteid, asudes massiliselt taga kiusama haridustöötajaid.

Pilt: Scanpix

Üliõpilased: Türgi rikub Euroopa kõrgharidusruumi põhimõtteid

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) leiab, et riigipöördekatse järgne Türgi rikub Euroopa kõrgharidusruumi põhimõtteid, asudes massiliselt taga kiusama haridustöötajaid.

Tudengid toovad esile, et Türgi on asunud riigipöördekatse valguses haridustöötajaid ametist kõrvaldama. Riiklik kõrghariduse komisjon nõuab 1577 ülikooli dekaani tagasiastumist ning on vallandanud üle 15 000 haridustöötaja, kellel väidetakse olevat kaudseid sidemeid riigipöörde korraldajatega.

"Mitte ükski demokraatlikel põhimõtetel toimiv ühendus ei saa toetada taolist põhjendamatut sekkumist haridusse, veelgi vähem demokraatlikus riigis tegutsev tudengite õiguste eest seisev organisatsioon," sõnab Eesti Üliõpilaskondade Liidu aseesiisik Katrina Koppel. "Sellega kahjustatakse oluliselt hariduse kvaliteeti ning rahvusvahelist usaldusväärsust."

"Türgis toimuv on selge näide sellest, kuidas toimub kõrghariduse politiseerimine," sõnab Koppel. "See pole esimene kord kui mõni režiim üritab kasutada haridust oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Iga taoline sekkumine nõuab absoluutset hukkamõistu."

Vaatamata Euroopa Liitu mittekuulumisele on Türgi osa Erasmus+ võrgustikust ja Euroopa kõrghariduspiirkonnast. "Selline käitumine seab nad vastuollu mõlema ühenduse põhimõtetega seista vaba hariduse eest," võttis EÜL-i juhatuse aseesiisik Katrina Koppel kokku.

EÜL on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon, mis esindab Eesti tudengkonda. EÜL-i peamine eesmärk on seista üliõpilaste hariduslike ning sotsiaalmajanduslike õiguste ja huvide eest.

Laadimine...Laadimine...