UURING: Kolmveerand arstitudengitest tahab välismaale tööle minna

Välismaal töötamisest on huvitatud 72 protsenti tudengitest, 15 protsenti oleks valmis välismaale tööle minema jäädavalt. "Eesti tervishoiuasutustel ja riigil tervikuna tuleb pingutada, et hoida noori spetsialiste Eestis," sõnas Instar EBC konsultant Kersti Vannas.

Pilt: Scanpix

UURING: Kolmveerand arstitudengitest tahab välismaale tööle minna (1)

Välismaal töötamisest on huvitatud 72 protsenti tudengitest, 15 protsenti oleks valmis välismaale tööle minema jäädavalt. "Eesti tervishoiuasutustel ja riigil tervikuna tuleb pingutada, et hoida noori spetsialiste Eestis," sõnas Instar EBC konsultant Kersti Vannas.

Peaaegu kolmveerand Eesti meditsiinitudengitest on huvitatud töötamisest välismaal vähemalt mingi perioodi jooksul, selgub agentuuri Instar EBC poolt 2016. aasta mais läbiviidud uuringust.

Välismaal töötamisest on huvitatud 72 protsenti tudengitest, 15 protsenti oleks valmis välismaale tööle minema jäädavalt. Viiendik tudengitest oleks valmis töötama välismaal kuni aasta, 28 protsenti vastanutest oleks valmis seda tegema 1-2 aastat ja 13 protsenti üle kolme aasta, selgub uuringust.

Välisriikide lõikes on tudengid kõige rohkem huvitatud töötamisest Soomes, Inglismaal, Norras, Saksamaal ja Ameerika Ühendriikides.

"Meditsiinitudengite soov leida tööd välismaal on läbi aastate püsinud kõrgel tasemel. Eesti tervishoiuasutustel ja riigil tervikuna tuleb pingutada, et hoida noori spetsialiste Eestis. Noortele on töökohavalikul olulised pakutava töö sisu, juhid, meeskond, keskkond ja mitte ainult palk," märkis Instar EBC konsultant Kersti Vannas.

"Selleks, et olla atraktiivne tööandja pikemas perspektiivis, on oluline tegeleda järjepidevalt töö tähenduslikkusega, juhtimiskvaliteediga, organisatsioonikultuuriga ning tööandja brändinguga, et noored teaksid, mida organisatsioon tööandjana pakub," lisas Vannas.

Uuringust selgus ka, et kõige atraktiivsemad tööandjad on meditsiinitudengite hinnangul Tartu Ülikooli Kliinikum, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Fertilitas.

Töökoha valikul on tudengitele olulisemateks otsust mõjutavateks teguriteks töötajate võrdne ja aus kohtlemine organisatsiooni poolt, hea sisekliima ning huvitav ja arendav töö. Lisaks toodi oluliste teguritena välja ka hea meeskond, juhtide kompetentsus, töökoha kindlus ja töötajate arengu toetamine.

Uuringust selgus, et 46 protsenti meditsiinitudengitest töötab õpingute kõrvalt ja 59 protsenti tudengeist sooviks töötada kooliajal. Eelistatuim töötamise vorm on 88 protsendi vastajate hinnangul osalise ajaga töö.

Töökoha leidmisel mängivad järjest suuremat rolli sotsiaalmeedia, organisatsiooni koduleht ning vahetu kontakt ettevõtte töötajaga. 95 protsenti tudengitest peab organisatsiooni kodulehte kõige olulisemaks infoallikaks.

78 protsenti hinnangul on Facebook tõhusaim infokanal organisatsiooni kui tööandja kohta teada saamiseks.

Instar EBC viis tööandja maine uuringu läbi mais Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengite hulgas. Uuringus osales 400 tudengit.

Instar EBC on tööandja brändingu agentuur, mis tegeleb tööandja maine uuringute, konsultatsioonide ja digilahenduste pakkumisega Balti riikides.

Meditsiiniuuringut viiakse läbi alates 2010. aastast.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...