Uuring: kutsehariduse vilistlased on õpingutega rahul

"Töökohapõhise õppe ja mittestatsionaarse õppe võimaluste üha laiem pakkumine võimaldab õppes osaleda ka neil, kes peavad seda tegema töö- või perekohustuste kõrvalt," rääkis HTM-i kutsehariduse osakonna juhataja Helen Põllo.

Pilt: Scanpix
Haridus

Uuring: kutsehariduse vilistlased on õpingutega rahul

"Töökohapõhise õppe ja mittestatsionaarse õppe võimaluste üha laiem pakkumine võimaldab õppes osaleda ka neil, kes peavad seda tegema töö- või perekohustuste kõrvalt," rääkis HTM-i kutsehariduse osakonna juhataja Helen Põllo.

Kutseõppe vilistlaste äsjavalminud veebiküsitlusest selgub, et 90 protsenti kutseõppe lõpetajatest on läbitud õpingutega rahul. Kõige enam ollakse rahul kooli- ja erialavalikuga ning õppetöö füüsilise keskkonnaga, teatas haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) pressiesindaja BNS-ile.

Rahulolu põhjustavad vähem õppetöö korraldus ning praktikavõimalused.

HTM-i kutsehariduse osakonna juhataja Helen Põllo sõnul annavad uuringu tulemused piisavalt põhjust rahuloluks, kuid mööda ei tohi vaadata ka neist valdkondadest, kus koolidel on arenguruumi.

"Kutseõppe sihtrühm on väga mitmekesine ja iga õppija vajadustele sobiva õppekorralduse võimaldamine võib vahel olla keeruline," sõnas Põllo. "Töökohapõhise õppe ja mittestatsionaarse õppe võimaluste üha laiem pakkumine võimaldab õppes osaleda ka neil, kes peavad seda tegema töö- või perekohustuste kõrvalt."

"Kuigi kutseõppe vilistlased on praktikavõimalustega märksa rohkem rahul kui kõrghariduse vilistlased, on vaja jätkata praktikajuhendajate koolitamist ja tihedat koostööd tööandjatega, et praktika kvaliteeti veelgi parandada," lausus ta.

Rahulolu eriala ja kutsekooli valikuga on suur kõikide valdkondade lõpetajate seas. Kõige enam on õpingutega rahul tervise ja heaolu valdkonna vilistlased (94 protsenti) ning rahuloluskaala teises otsas on 15 protsendipunkti võrra väiksema tulemusega IKT valdkonna lõpetajad (79 protsenti). IKT valdkonna vilistlastest veerand valiks mõne teise eriala samas koolis.

Õpingute ja oma tööalaste perspektiividega on vähem rahul ka venekeelsete õppekavade lõpetajad.

Uuringu eesmärk oli anda ülevaade lõpetanute õpingutega seotud taustast, lõpetamisjärgsest tegevusest, toimetulekust tööturul ning hinnangutest kutseõppeasutuste õppetöö kvaliteedile ja omandatud pädevustele.

Uuringu tellis HTM ja koostas Ernst & Young Baltic AS. Veebipõhine ankeetküsitlus viidi läbi 2015. ja 2016. aastal Eestis kutseõppe lõpetanud vilistlaste seas. Küsitlusele vastas 1062 vilistlast.

Laadimine...Laadimine...