UURING: Õiguse õppekavade lõpetajaid on rohkem kui neile tulevikus erialaseid töökohti jagub

Aastani 2029 on õiguse valdkonda vaja igal aastal üle 70 töötaja, neist kolmveerand erasektorisse ja veerand avalikku haldusesse. Avalikus halduses juristide hõive kahaneb, kuid kasvab vajadus õigusteenuste pakkujate järele erasektoris. Tuleviku töökohtade täitmiseks piisab bakalaureuseõppes kolmandiku ning magistriõppes neljandiku võrra väiksemast õppekohtade arvust.

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv
Haridus

UURING: Õiguse õppekavade lõpetajaid on rohkem kui neile tulevikus erialaseid töökohti jagub (1)

Toimetaja: Sandra Lepik

Aastani 2029 on õiguse valdkonda vaja igal aastal üle 70 töötaja, neist kolmveerand erasektorisse ja veerand avalikku haldusesse. Avalikus halduses juristide hõive kahaneb, kuid kasvab vajadus õigusteenuste pakkujate järele erasektoris. Tuleviku töökohtade täitmiseks piisab bakalaureuseõppes kolmandiku ning magistriõppes neljandiku võrra väiksemast õppekohtade arvust.

Õigusteaduse lõpetab mitu korda enam tudengeid, kui neile on erialaseid töökohti pakkuda. Õigusassistentide kutseõppe lõpetajate arv ületab samuti töökohtade arvu, selgus OSKA tuleviku-uuringust.

OSKA uuringujuhi Terje Kaelepi sõnul piisab õigusalast kõrgharidust eeldavate töökohtade täitmiseks bakalaureuseõppes kolmandiku ning magistriõppes neljandiku võrra väiksemast õppekohtade arvust. "Kuna juristitöö muutub aina keerukamaks, eelistavad tööandjad magistrikraadiga lõpetajaid," lausus Kaelep.

Õigusassistentide tööjõuvajaduse katmiseks jätkub poole väiksemast vastuvõetute arvust võrreldes aastatega 2016-2018. 

OSKA uuringu järgi on õiguse valdkonda aastani 2029 vaja igal aastal üle 70 töötaja, neist kolmveerand erasektorisse ja veerand avalikku haldusesse. Avalikus halduses juristide hõive tulevikus kahaneb, kuid kasvab vajadus õigusteenuste pakkujate järele erasektoris. Õigusassistentide hõive väheneb tulevikus kuni 20%.

Juristide hõive avalikus halduses kahaneb kuni 10%, kuid prokuratuuri ja kohtute töötajate töökohtade arv kokku jääb samaks. Õigusteenuste pakkujate järele kasvab vajadus pea 10%, kuna suurenevad spetsialiseerumisvajadus, klientide ootused, ostujõud ja tehingute keerukus.

OSKA õiguse uuringust selgus ka, et ülikooli lõpetajate õigusalane tõlgendamisoskus ja üldoskused ei ole piisavad. Erinevate ülikoolide õiguse magistriõppe lõpetajate tase ei ole ühtlane ja sõltub palju õppekava spetsialiseerumisest.

Uuringus analüüsiti tööjõu- ja oskuste vajadust aastani 2029 ning esitati ettepanekud haridussüsteemile, kuidas seda täita.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolitustes.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...