Uuring: peagi napib vee- ja kanalisatsiooniinsenere

Tööturul jääb lähitulevikus puudu veevarustus- ja kanalisatsiooniinseneride, veekäitlusoperaatorite, veevärgilukkseppade ning jäätmeveo autojuhtide ametite täitjatest, selgus tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteemi  OSKA tuleviku-uuringust.

Pilt: Scanpix
Haridus

Uuring: peagi napib vee- ja kanalisatsiooniinsenere

Toimetaja: Toomas Raag

Tööturul jääb lähitulevikus puudu veevarustus- ja kanalisatsiooniinseneride, veekäitlusoperaatorite, veevärgilukkseppade ning jäätmeveo autojuhtide ametite täitjatest, selgus tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteemi  OSKA tuleviku-uuringust.

OSKA peaanalüütiku Yngve Rosenbladi sõnul on veemajanduses vanemaealiste töötajate osakaal üks Eesti suurimaid. „45 protsenti veemajanduses töötajatest on üle 55-aastased, mis tähendab, et lähiaastatel on vaja neid asendada. Näiteks vabasid töökohti vee- ja kanalisatsiooniinseneridele saab lähitulevikus olema kaks korda enam, kui eriala lõpetajaid," ütles Rosenblad.

Uuringu järgi tuntakse veemajanduses puudust ka automaatika-, elektri- ja tehnoloogiaoskustega veekäitlusoperaatoritest. Jäätmekäitlusettevõtted on suurtes raskustes jäätmeveo autojuhtide ja masinajuhtide värbamisega. Neile pakutav palk on transpordisektoriga võrreldes suurem, kuid töö nõuab laitmatuid sõiduoskusi ning head füüsilist vormi.

Keskkonnakorraldust ja -kaitset õpib enam tudengeid, kui neile on töökohti pakkuda. Lähiaastatel lõpetajate arv küll väheneb, seega on erialast tööd tulevikus kergem leida.

Uuringus rõhutati ka keskkonnaalaste teadmiste ja oskuste arendamise vajadust kõigil elualadel, sest ainult nii on võimalik üle minna jätkusuutlikumale majandamisele.

OSKA vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna uuringus analüüsiti tööjõu- ja oskuste vajadust aastani 2026 ning esitati ettepanekud haridussüsteemile, kuidas seda täita.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolitustes.

OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Laadimine...Laadimine...