Uuring: salasigarettide turg on kasvanud 15 protsendini

15 protsenti Eestist leitud tubakatoodete pakenditest on riiki sisse toodud salakaubana, mis on 2,4 protsendipunkti rohkem kui eelmise aasta sügisel, valdav osa on päris Valgevenest.

Pilt: Scanpix

Uuring: salasigarettide turg on kasvanud 15 protsendini

15 protsenti Eestist leitud tubakatoodete pakenditest on riiki sisse toodud salakaubana, mis on 2,4 protsendipunkti rohkem kui eelmise aasta sügisel, valdav osa on päris Valgevenest.

15 protsenti Eestist leitud tubakatoodete pakenditest on riiki sisse toodud salakaubana, mis on 2,4 protsendipunkti rohkem kui eelmise aasta sügisel, valdav osa maksumärkideta sigarettidest pärineb Valgevenest, selgub turu-uuringu firma Nielsen läbiviidud niinimetatud "tühja paki" uuringust.

Salakauba esinemissagedus on suurim Kirde-Eesti linnades. Enim ehk 40 protsendi ulatuses tarbitakse salasigarette Sillamäel, Narvas ja Jõhvison tarbimine vastavalt 33,5 ja 30 protsenti. Üleriigiline tarbimine on suurenenud 2,4 protsendipunkti võrreldes 2015. aasta teise poole tulemustega, mil salakaup moodustas 12,6 protsenti turust, teatas tubakatootjate assotsiatsioon.

"On muret tekitav, et sigarettide salaturg kasvab vaatamata sellele, et 1. juuni aktsiisimäärade tõus jäi uuringu läbiviimise järgsesse aega ning 1. jaanuarist 2017 tõuseb aktsiis taas. Selles kontekstis omab poole aastaga elluviidav 16 protsendine aktsiisitõus kindlasti negatiivset mõju sigarettide legaalsele turule ning seeläbi ka riigieelarvele. Väga ettevaatlikult tuleks suhtuda ka ettepanekutesse, mis seda trendi veelgi süvendaksid, näiteks jaemüügikohtades tubakatooted kappidesse peitmine," kommenteeris Tubakatootjate Eesti Assotsiatsiooni esimees Taavi Salumets.

"Inimeste vastuvõtlikkus ja sotsiaalne valmisolek teadlikult osta tooteid illegaalselt turult kasvab, kui kaubanduses legaalsed tooted nii-öelda ära peita. Seda näitavad uuringud Austraaliast kui ka praktiline kogemus salaturu suuruse kasvuga Norrast. See on järelevalvele väga suur väljakutse," lisas Salumets.

Maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhataja Urmas Koidu hinnangul püsib salaturu olukord vaatamata Eesti maksumärkideta sigaretipakkide väiksele kasvule stabiilne. "Tõepoolest on esimesel poolaastal aga kasvanud peamiselt nende välismaiste maksumärkidega sigarettide tarbimine, mis on riiki toodud legaalselt," sõnas Koidu.

Valdav osa ehk 5,9 protsenti salasigarettidest pärineb Valgevenest, järgnevad 4,2 protsendiga Venemaa ning 1,9 protsendiga maksuvabad sigaretid. Valgevene, Venemaa ja maksuvabade sigarettide turuosa on võrreldes 2015. aasta teise poolaasta tulemustega suurenenud vastavalt 0,9, 0,5 ja 1,9 protsendipunkti.

Võltsitud toodang moodustab salasigarettidest 1,1 protsenti, mis on võrreldes eelneva uuringuga 2015. aasta sügisel kasvanud 0,2 protsendipunkti võrra. Võltsitud sigarettide tarbija võib mõelda, et ta tarvitab toodet, mida müüakse ka seaduslikul turul, kuid mis tegelikult ei vasta toote kvaliteedi ja ohutuse standarditele.

Turu-uuringu ettevõtte Nielsen koostab uuringut kaks korda aastas. Viimane uuring viidi läbi 14 Eesti linnas ning kokku koguti 3300 sigaretipakki. Kogutud sigaretipakkide arv oli proportsionaalne linna elanike ja kogu rahvastiku arvuga. Uuring viidi läbi ajavahemikul 13.4-15.4.2016.

Metodoloogia on kooskõlastatud Euroopa Pettustevastase Ametiga (OLAF) ja uuringu finantseerimisel osalesid neli suurimat tubakatootjat: British American Tobacco, Imperial Tobacco Limited, Japan Tobaco International, Philip Morris International.

Laadimine...Laadimine...