Uuring: tippspetsialistide arv on Eestis kasvanud 44 protsenti

Kümne aastaga on tippspetsialistide arv Eestis kasvanud 42 000 inimese võrra. Tippspetsialistide arvu kasvu taga on muu hulgas Eesti hea maine ettevõtluskeskkonnana, aga ka inimeste kõrge haridustase, head üldoskused, näiteks keelte oskus, selgitas personalifirma Brandemi partner Paavo Heil.

Pilt: Scanpix/ Illustreeriv pilt

Uuring: tippspetsialistide arv on Eestis kasvanud 44 protsenti (1)

Toimetaja: Moonika Tuul

Kümne aastaga on tippspetsialistide arv Eestis kasvanud 42 000 inimese võrra. Tippspetsialistide arvu kasvu taga on muu hulgas Eesti hea maine ettevõtluskeskkonnana, aga ka inimeste kõrge haridustase, head üldoskused, näiteks keelte oskus, selgitas personalifirma Brandemi partner Paavo Heil.

Personalifirma Brandemi värskest analüüsist selgus, et Eesti tööturg on suures muutumises ning näiteks tippspetsialistide arv on kümne aastaga kasvanud koguni 44 protsenti.

Tööga hõivatute arv ei ole eelmise majandustsükli tipuga ehk 2007. aastaga võrreldes küll eriti kasvanud, kuid toimunud on märkimisväärne muutus tööjõustruktuuris. Kümne aastaga on tippspetsialistide arv Eestis kasvanud 42 000 inimese võrra. Oskustöötajaid ning masina- ja seadmeoperaatoreid on aga 39 000 inimese võrra vähemaks jäänud.

Brandem analüüsis statistikaameti andmeid ja leidis, et möödunud aastal oli Eestis ajaloo rekordaasta värbamises – kokku värvati Eestis tööle esmakordselt üle 200 000 inimese. Töötajaid oli võimalik varasemast rohkem leida praktiliselt kõigis tegevusvaldkondades ja ametirühmades.

Ühel töökohal kolm aastat

Keskmine personalivoolavus on kasvanud kolmekümne protsendini, mis tähendab, et keskmine ühel töökohal töötamise aeg on veidi üle kolme aasta. Vaatamata viimaste aastate rekordilistele värbamismahtudele ei ole kõik tegevusalad siiski töötajaid juurde võitnud.

2007. aastaga võrreldes on kõige rohkem töötajaid juurde võitnud info- ja side tegevusvaldkond, kus tööhõive kasv on 118 protsenti. Valdava osa sellest moodustuavad IT spetsialistid. Teiseks suureks võitjaks on kutse- teadus- ja tehnikaalade tegevusala, kus tegutsevad peamiselt teenuste firmad nagu audiitorbürood, uuringu-, reklaami-, raamatupidamis- ja nõustamisfirmad, firmade peakontorid ja nii edasi. Selle valdkonna tööhõive kasv on olnud 72 protsenti.

Järgnevad haldus- ja abitegevused 37-protsendilise kasvuga ning majutuse ja toitlustuse tegevusala 30-protsendilise kasvuga. Kõige suuremad kaotajad tegevusvaldkondade kaupa on aga ehitus, kus kasvunäitaja oli 29 protsendiga miinuses, samuti põllumajandus, töötlev tööstus ning veondus ja laondus.

Kümne aastaga on tippspetsialistide arv Eestis kasvanud 42 000 inimese võrra ehk 44 protsenti. Juhte on lisandunud 6300 ehk kasv on kaheksa protsenti. Oskustöötajaid on aga 26 000 inimese võrra vähem, seadme- ja masinaoperaatoreid 13 000 võrra vähem ja lihttöölisi 11 000 võrra vähem. Peaaegu samaks on jäänud teenindus- ja müügitöötajate, ametnike, tehnikute ja keskastme spetsialistide arv.

Kui kümme aastat tagasi oli Eestis kõige suurem oskustöötajate ametirühm ning tippspetsialistide ametirühm oli arvuliselt alles neljandal kohal, siis praeguseks on tippspetsialistid 139 000 hõivatud töötajaga ülekaalukalt kõige suurem ametirühm.

Palkade kasv ei soosi lihttöid

"Tööhõive kasvu või vähenemise põhjusteks erinevates valdkondades on nii tehnoloogia kasutuselevõtt kui ka tööjõu maksumuse muutused. Teatud valdkondade ettevõtteid, kus on rohkem lihtsamaid töid, ei ole enam mõistlik Eesti palgatasemete juures pidada," kommenteeris analüüsi tulemusi Brandemi partner Paavo Heil.

"Samas on tippspetsialistide arvu kasvu taga kindlasti ka Eesti hea maine tehnoloogia valdkonna ettevõtete kasvulavana ja ettevõtluskeskkonnana üldiselt, aga ka inimeste kõrge haridustase, head üldoskused, näiteks keelte oskus ja muu selline. Oma rolli tööhõive kasvus teatud valdkondades mängib ka paindlike töövõimaluste järjest suurem kasutamine, mis toob teatud valdkondadesse osaajaga töötajaid juurde," lisas Heil.

Osaajaga töötajaid oli statistikaameti andmetel 2018. aastal ligi 30 000 võrra rohkem kui 2007. aastal. Täistööajaga töötajate arv on seega kokkuvõttes lig 23 000 võrra väiksem kui aastal 2007. 50-74 aasta vanuste inimeste hulgast on tööhõivesse lisandunud ligi 20 000 inimest, kellest ligi 40 protsenti töötavad osaajaga. Piirkonniti on hõive kasvanud Tallinnas, Lääne- ja Lõuna-Eestis, kuid langenud Ida- ja Kesk-Eestis.

Brandem Baltic OÜ tegeleb tööandja turunduse ja värbamisega.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...