Uuring: Venemaa veebimeedia kajastab Eestit läbi negatiivse prisma

Venemaa online-meedias Eestit puudutavatest artiklitest on rohkem kui pooled oma hoiakult pigem negatiivsed, selgub sisekaitseakadeemias tänavu kaitstud magistritööst.

Pilt: Scanpix
Välismaa Eesti

Uuring: Venemaa veebimeedia kajastab Eestit läbi negatiivse prisma (1)

Venemaa online-meedias Eestit puudutavatest artiklitest on rohkem kui pooled oma hoiakult pigem negatiivsed, selgub sisekaitseakadeemias tänavu kaitstud magistritööst.

"Venemaa online-meedia analüüsimisel selgus, et Eesti kuvand Venemaa uuritavates meediaportaalides 2015. aastal oli valdavalt negatiivne," kirjutas magistritöö autor, kaitseväe staabiohvitser kapten Andrus Tamberg. Tema poolt vaadeldud seitsmes portaalis 2015. aastal avaldatud 4474 artiklist 915 ehk 20,5 protsenti olid tonaalsuselt negatiivsed, 1535 ehk 34,3 protsenti pigem negatiivsed, 1728 ehk 38,6 protsenti neutraalsed, 274 artiklit ehk 6,1 protsenti pigem positiivsed ja 22 artiklit ehk 0,5 protsenti Eesti suhtes positiivsed, vahendas BNS.

Protsentuaalselt enim negatiivseid artikleid avaldas RBK.ru, kui summeerida negatiivsed ja pigem negatiivsed, siis oli nende osakaal suurim väljaandes AiF (Argumentõ i Faktõ). Suhteliselt kõige rohkem positiivseid artikleid ilmus 2015. aastal Lenta.ru-s, neutraalsete artiklite osakaal oli suurim ning negatiivsete kajastuste osakaal kõige väiksem Interfax.ru veebisaidil.

"Eestit käsitlevate artiklite teemad ja tonaalsus ning ka kuvand eri uudisteportaalides märkimisväärselt ei erinenud. Artiklite üldine tonaalsus ja temaatika ei muutunud aasta vältel. Kõige rohkem leidsid kajastamist teemad, mis olid seotud NATO kohaloleku suurendamise, alliansi õppuste, Venemaa ohu ja agressiivsuse, energiasõltumatuse, eluohtlike toiduainete tootmise, Venemaa-vastaste sanktsioonide, majandusraskuste, diskrimineerimise ning spionaažis süüdimõistetud Eston Kohveri heroiseerimisega. Kuigi vähem esines kultuuri ja spordi ning sotsiaalteemalisi artikleid, ei saa välja tuua domineerivat teemat ka poliitika, riigikaitse, julgeoleku ja majanduse valdkonnas," kirjutas Tamberg Riigikogu Toimetistes.

Euroopa suurimaks russofoobiks nimetas uuritud Venemaa online-meedia president Toomas Hendrik Ilvest, samas ainus positiivset meediakajastust leidnud eestimaalane oli Edgar Savisaar, lisab Tamberg.

Kuna Venemaa puhul ei saa rääkida vabast meediast, siis võib väita, et Moskva püüdis tegelikkust moonutava infoväljaga kahjustada Eesti elanikerühmade sidusust ja tekitada ühiskonnas ebastabiilsust. Seetõttu esitas uurimistöö autor rea ettepanekuid Eesti suutlikkuse arendamiseks oma julgeolekuhuvide kaitsmisel inforuumis.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...