Uus rakendus viib kokku aidata soovijad ning abi vajavad eakad

Uudne veebileht aitab 80 hooldaja seast leida just õige inimese, kes eakatel või puudega inimestel tube koristab, voodilinu ja rätikuid vahetab, pesu peseb ja triigib ning kõige selle juures ka lähedal elab.

Pilt: CareMate

Uus rakendus viib kokku aidata soovijad ning abi vajavad eakad (3)

Uudne veebileht aitab 80 hooldaja seast leida just õige inimese, kes eakatel või puudega inimestel tube koristab, voodilinu ja rätikuid vahetab, pesu peseb ja triigib ning kõige selle juures ka lähedal elab.

Septembris alustanud veebileht www.caremate.ee viib eakad ja erivajadustega inimesed kokku hooldamist õppinud inimestega. Võrgustikuga on liitunud juba 80 hooldajat. "Pakume koristusabi, voodilinade ja rätikute vahetust ning pesu pesemist ja triikimist," rääkis ettevõtte turundusjuht Britt Kerbo. "Vajadusel abistame ka õues, näiteks nüüd talve tulekul on eakamatel lumega raskem liikuda. Aitame pesta ja riietuda, süüa teha ja vajadusel ka sööta, samuti hoolitseda hügieeni eest. Ulatame abikäe neilegi, kes ise enam kodus hästi ringi liikuda ei saa. Aitame ka väljaspool kodu, näiteks kui inimene tahab poodi, arstile, teatrisse või lihtsalt jalutama minna. Oluline on, et inimene pääseks isolatsioonist välja."

CareMate hooldaja Silva Noortamm lisas, et tihti tuleb tal olla lisaks ka psühholoogi rollis või lihtsalt hoolealuste muresid kuulata.

CareMate hooldaja on kasulik eelkõige inimestele, kes tegelikult ei peaks olema hooldekodus ega vaja ööpäev läbi abi. "Kui pereliikmed ei saa oma töö ja muude kohustuste tõttu eakat või puudega pereliiget regulaarselt abistada, pannakse ta hooldekodusse. Aga inimene võib vajada hooldust ainult kaks tundi päevas," lausus Noortamm.

Hooldaja võib tellida ka tunniseks jalutuskäiguks õues. "Üks mure on, et liikumispuudega inimesel on Mustamäe viiekordses liftita majas raske välja pääseda," ütles Kerbo. "Jalutuskäigu tellimisel tuleb ära märkida ka abivajaja linnaosa ja kellaaeg, näiteks  kell 9 hommikul."

Teenust saab tellida kohe avalehelt nupu "Telli hooldus" kaudu, lisada tuleb oma ees- ja perekonnanimi.

Anna soovist varakult teada!
Oma soovist tasub teada anda ööpäev varem. "Kui Taxify pakub taksojuhi, siis meie platvorm pakub hooleandja, kes soovitud piirkonnas parasjagu vaba on," ütles Kerbo. "Oma soovidest oleks meile hea teada anda 24 tundi varem. Siis jääb ka tühistamisaega, kui midagi muutub. Tunniajasest etteteatamisest jääb kindlasti väheks. Võib-olla tulevikus, kui meil on rohkem hooleandjaid töötamas, on ehk võimalust ka kiiret abi pakkuda."

Suuresti on abistajad-hooldajad lihtsad koolituse läbinud inimesed. "Soov aidata on kutsumus," ütles Kerbo. "Kõige rohkem on meil tervishoiu kõrgkoolide tudengeid, kuid anname ka ise väljaõpet. Eeldame, et hooldajal endal poleks terviseprobleeme ega ka kriminaalset tausta. Väljaõppes on praktiliste koolitustena esmaabi ja ergonoomika, mis õpetab hooldajaid voodihaigeid õigesti keerama ja pöörama, et mitte endale ja patsiendile liiga teha. Koolitus lõpeb eksamiga."

Huvi CareMate hooldajaameti vastu on suur. "See üllatab positiivselt mind ennastki," ütles ettevõtte juht Marion Teder. "Oleme sageli harjunud mõtlema stereotüüpselt, et eestlased on kinnised ega ka mitte ülemäära abivalmid. Tundub aga, et hoolivust on meie inimestes palju."
Hooldajaiks on oodatud eelkõige need, kes soovivad muude kohustuste kõrvalt tänuväärset tööd teha. Kel hooldajapabereid ei ole, küll aga huvi, saab end kodulehe kaudu koolituse eelsele vestlusele kirja panna. "Me loodame luua õnnelikumat ühiskonda, kus kellegi abistamine on väärtustatud ja tänuväärne töö ning kus üksinda jäänud eakad ning puudega inimesed saavad vajaliku toe. Me pakume inimestele võimalikult iseseisvat elu," mainis Noortamm.

Aitab ka sotsiaaltöötajaid

Noortamm läks ise hooldajaks õppima seepärast, et hoolitsust vajas tema enda lähedane inimene. "Minu eesmärk on aidata omakseid hooldavaid inimesi, et säilitada nende elukvaliteet, olla abivajajale toeks ja abiks," rääkis ta. "Kui näed, et inimene vaatab säravate silmadega otsa ja tänab, et ma olemas olen, pakub see suurt rõõmu. Füüsiliselt on see töö muidugi raske, kui peab näiteks kedagi tõstma. Lähedased ei jõua kõike üksinda teha ja mul on hea meel, et saan aidata perekondi ja vähendada nende koormust. Väärikas vananemine ei tohiks jääda ainult unistuseks, vaid saama reaalseks meie ja meie lähedaste jaoks. Me kõik jääme vanaks ja vajame lähedust, hooldajatöö võimaldab seda pakkuda."

Noortamme sõnul on hooldajate puuduse põhjuseks seni olnud asjaolu, et see on pigem tähendanud täiskohaga tööd, samas sobivad eriti noortele teistsugused töötamise viisid paremini.

Praegune hooldustasu on CareMate’st tellides kümme eurot tund. "Testime veel, kuidas asi toimib, ja tulevikus võime tasu vastavalt nõudlusele kergitada või langetada," ütles Teder.

Uuel aastal on ettevõttel plaanis arendada veebileht ka vene- ja ingliskeelseks, lisaks kaalutakse eraldi sotsiaaltöötaja konto loomist. Nii saaks üksinda elavale eakale hooldusabi tellida vajadusel ka linna sotsiaaltöötaja.

Arendusi toetab 15 000 euroga Euroopa sotsiaalfond.

Kui 2010. aastal oli Eestis hooldekodudes 5485 inimest, siis 2017. aastal juba 7866. Eesti sotsiaaluuringu 2016. aasta andmetel abistas või hooldas oma leibkonnaliiget umbes 65 000 inimest. Euroopa omastehooldajate ühenduse EuroCarers hinnangul on ligi 80% hoolduskoormusest omaste ehk abikaasade, sugulaste ja sõprade kanda ning see töö on harilikult tasustamata.

Puudega inimese hooldaja toetus tõuseb 50-100 eurole kuus

Abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul tõuseb sügava puudega inimese hooldaja toetus järgmisest aastast 40 eurolt 100 eurole kuus ning raske puudega inimese hooldaja toetus 30 eurolt 50 eurole kuus.

"Selleks anname kokku üle 2,3 miljoni euro. Peame arvestama, et hooldaja töö on igapäevane füüsiline pingutus. Hooldaja peab tegema palju, alates abivajaja hügieeni eest hoolitsemisest ja riietamisest, lõpetades abistamisega liikumisel, suhtlemisel või söömisel. See on väga tänuväärne ja raske töö," ütles Mölder, kelle sõnul on hooldajatel toetuse abil ehk veidigi kergem oma vältimatuid kulutusi katta.

Lisaks tahab linn muuta teenused kättesaadavamaks. "Näiteks vajavad valdavalt töötavad omakseid hooldavad inimesed palju rohkem endale asendajaid, mistõttu kahekordistame järgneval aastal omastehooldajate asendusteenust ning vähendame seeläbi hooldajate koormust, mis on samuti ääretult vajalik," lisas Mölder.

 
Ka linn hoolitseb eakate või puuetega inimeste eest nende kodus

Abi hulka kuulub näiteks kütmine, toiduvalmistamine, kodu koristamine ja riiete korrastamine, toiduainete ja majapidamistarvete ostmine jm asjaajamine.

Linn pakub kõrvalabi vajavatele inimestele hoolitsust nende enda kodus. "Teenuse mõte on abistada inimest või peret toimingutes, mida ta oma tervise või vanuse pärast ei suuda abita teha, kuid mis on vajalikud kodus elamiseks," ütles Maarja Seppel Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuametist. "Selleks on näiteks kütmine, toiduvalmistamine, kodu koristamine ja riiete korrastamine, toiduainete ja majapidamistarvete ostmine jm asjaajamine. Linnaosa sotsiaalhoolekande osakond hindab inimese vajadusi ja seejärel otsustab, milliseid koduteenuseid on vaja osutada. Teenust pakuvad linnaosade hallatavad asutused, nt sotsiaalkeskus, sotsiaalmaja, ning tegevuskeskus."

Sõltuvalt inimese majanduslikust olukorrast saavad linlased abi osaliselt või täielikult tasuta. "Teenus on tasuta, kui selle saaja sissetulek on väiksem kui vabariigi valitsuse kehtestatud palga alammäär," mainis Seppel.

Koduteenus aitab eakatel ja puuetega inimestel kodus edasi elada ja igapäevaeluga toime tulla. Teenust kasutab pidevalt üle tuhande inimese, enamjaolt naised.

3 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...