Uus seadus paneb koolidirektorid vastutama puhveti toiduvaliku eest

"Puhvet on osa koolist, kus pakutava kaudu saab suunata lapse toiduvalikuid ja harjumusi. Laste tervise eest koolis vastutab eelkõige konkreetse kooli direktor," ütles sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse eeldatavasti ülejärgmisel aastal jõustuvat uut rahvatervise seadust tutvustades.

Pilt: Scanpix

Uus seadus paneb koolidirektorid vastutama puhveti toiduvaliku eest

Triin Oja

"Puhvet on osa koolist, kus pakutava kaudu saab suunata lapse toiduvalikuid ja harjumusi. Laste tervise eest koolis vastutab eelkõige konkreetse kooli direktor," ütles sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse eeldatavasti ülejärgmisel aastal jõustuvat uut rahvatervise seadust tutvustades.

"Eelnõuga soovitatakse keelata alaealistele solaariumi- ja tätoveerimisteenuse osutamine," lisas sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Liis Reiter. Tema sõnul suurendab solaarium vähiriski 74% ning tätoveerimise teevad ohtlikuks nii selleks kasutatavad värvid kui ka tätoveerimisega levida võivad nakkushaigused.

Magusat süüakse koolis

Eelnõu teeb ettepaneku panna koolidirektorid vastutama koolipuhvetites pakutava toidu eest, mis peab vastama riiklikele toitumissoovitustele. "Kool on oluline lapse tervise ja tervisekäitumise kujundamisel, õpilased viibivad koolis olulise osa oma päevast," nentis Jesse. "Puhvet on osa koolist, kus pakutava kaudu saab suunata lapse toiduvalikuid ja harjumusi. Meile kõigile on oluline, et koolipuhvet aitaks kaasa tasakaalustatud toitumisele, mitte ülekaalulisusele. Laste tervist toetava kool kujundamise eest vastutab eelkõige konkreetse kooli direktor."

Jesse sõnul peab direktor oma otsused läbi arutama nii vanemate kui ka õpilaste esindajatega. "Sellise lähenemisega saavutame olukorra, kus koolis tekib arutelu, ja inimesed, kes vastutavad just õpilaste tervise eest, tunnetavad ka ise oma vastutust," rääkis ta. "Seepärast teeme ettepaneku anda kooli juhile koostöös hoolekoguga ka ülesanne seada nõuded ja piirangud koolipuhvetis müüdavale toidule, saades selleks tuge juba olemasolevatest toitumissoovitustest."

Otsustamise lihtsamaks muutmiseks töötab tervise arengu instituut (TAI) riiklike toitumissoovituste põhjal koolide jaoks välja juhendmaterjali. TAI seire ja hindamise osakonna juhataja Eha Nurga sõnul on laste ülekaalulisus Eestis üha kasvav probleem.

Vana seadus aegunud

"Viimaste uuringute andmeil on juba iga kolmas laps ülekaaluline," ütles ta. "Selle üks põhjuseid on vähene liikumine, kuid kesksel kohal laste ülekaalulisusel on nende toiduvalikud. Viimast mõjutab oluliselt see, millised toidud on neile nähtavad ja kergesti kättesaadavad. Laste hulgas on tõsiseks probleem liigne maiustuste, magusate ja soolaste näkside söömine ning umbes viiendiku sellest söövad nad koolipäeva jooksul."

Kõigis EL-i riikides peale Eesti, Poola, Tšehhi ja Itaalia on seatud nõuded ja piirangud, et koolides ei pakutaks müügiks nt limonaade, maiustusi või kõrge soola- ja rasvasisaldusega snäkke. Meie koolipuhvetites on tihti lettidel vaid šokolaadid, saiakesed ja kauasäilivad snäkid, ning puu- ja juurvilju on kas vähe või puuduvad need sootuks.

Jesse sõnul on vaja täiesti uut rahvatervise seaduse eelnõu, kuna praegu kehtiv seadus võeti vastu 1995. aastal ja selle mitmed osad on aegunud. "See on suur raamseadus, mida paarikümne aasta jooksul on nii palju muudetud, et seadus koosneb rohkem muudatusparagrahvidest kui algsetest paragrahvidest," selgitas Jesse, kelle sõnul on seaduse tervikuna uuendamisest räägitud juba kümme aastat, kuid laiemate konsultatsioonideni jõuti alles tänavu. Praegu on seadus läbinud esimese. kooskõlastusringi ning on valmis saatmiseks teisele kooskõlastusringile justiitsministeeriumisse. Seadus peaks jõustuma 1. jaanuaril 2019.

 

Õpilased toetavad tervislikke toite

"Toetame ettepanekut anda puhveti menüü üle otsustamise õigus koolile," ütles õpilasesinduste liidu aseesimees Marcus Ehasoo. "Sellega saab koolipere omavahel läbi arutada, kuidas aidata lastel tasakaalustatud toituda ning milliseid tooteid koolipuhvetis müüa võib ja mida mitte."

Ehasoo sõnul on praegune olukord koolides küllaltki nukker. "Tihtipeale leiab valikust ainult tooteid, mis sisaldavad suures koguses suhkrut ja jahu," tõdes ta. "Koolipuhvetite üle ei ole head kontrolli, mistõttu on puhvetil mugav töötada ja pakkuda kaupa, millega ta teenib rohkem kasumit."

Laadimine...Laadimine...