Uus valitsuse komisjon hakkab omandireformi ebaõiglust uurima

"Omandireformiga hakkasid tihti tegelema ebaausad isikud, kes kasutasid neile sülle langenud võimalust isiklikuks rikastumiseks ning varade sõpradele ja sugulastele ümberkantimiseks. Paljudel juhtudel on reform tekitanud isegi lähisugulaste vahel suurt vihavaenu," põhjendas akadeemik Ando Raukas komisjoni loomist, mis hakkab sundüürnike probleeme arutama.

Pilt: Scanpix
Eesti

Uus valitsuse komisjon hakkab omandireformi ebaõiglust uurima (8)

Ivo Karlep

"Omandireformiga hakkasid tihti tegelema ebaausad isikud, kes kasutasid neile sülle langenud võimalust isiklikuks rikastumiseks ning varade sõpradele ja sugulastele ümberkantimiseks. Paljudel juhtudel on reform tekitanud isegi lähisugulaste vahel suurt vihavaenu," põhjendas akadeemik Ando Raukas komisjoni loomist, mis hakkab sundüürnike probleeme arutama.

Vabariigi valitsuse ellu kutsutud riikliku omandireformi komisjoni kuuluvad kolm ministrit, peaministri büroo juhataja, riigikogu maaelukomisjoni, majanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni esindajad ning mitmete ametkondade ja vabaühenduste mõjukad esindajad. Komisjon kaardistab endiste omanike ja sundüürnike probleeme, mis vajavad veel lahendamist. Komisjoni liige, akadeemik Anto Raukas selgitas, et omandireform ei kulgenud päris niimoodi nagu loodeti, mistõttu ongi tarvis nüüd selle asjaga tõsiselt tegelema hakata.

"Komisjoni loomise ajendiks sai Eesti üürnike liidu kollektiivne pöördumine riigikogu poole omandireformiga tekkinud kahju hüvitamiseks," rääkis Raukas. "Lahendust vajavaid probleeme on teisigi, kas või näiteks Venemaa territooriumile jäänud kinnisvara nõudeõiguse püsimine."

Ülekohus ja ebavõrdsus

Teine komisjoni liige, üürnike liidu juht Helle Kalda nentis, et komisjoni on vaja kõige rohkem sundüürnike jaoks, kelle muredesse on seni suhtutud ükskõikselt ja keda on aastaid lihtsalt lollitatud. "Üürnike liit on esitanud riigikogu menetlusse seaduseelnõu, mis aitaks sundüürnikele tehtud ülekohut leevendada, ja valitsus otsustas, et seda küsimust tuleks enne eelnõu menetlemist põhjalikult arutada, selleks loodigi see komisjon," selgitas Kalda.

Raukase sõnul on väga kahju, kui heade kavatsustega loodud omandireform on tekitanud uut ülekohut ja ebavõrdsust. "Omandireform soovis tagastada õigusjärgsetele omanikele vara, mille okupatsioonivõimud olid ebaseaduslikult võõrandatud, ja luua eeldused riigi majanduse kiireks arenguks ning rahva heaoluks," ütles Raukas. "Kuid nüüd peame nentima, et reform kavandatud kujul ei õnnestunud ja see on kestnud põhjendamatult kaua. Paljudel juhtudel on reformid tekitanud isegi lähisugulaste vahel suurt vihavaenu."

Kalda meelest on terve tagastamisprotsess olnud vastuoluline ja läinud valesti. "Meie arvates ei oleks tohtinud elamispinda tagastada enne, kui seal elavad üürnikud on saanud endale vastu uue elamispinna," ütles Kalda. "Teiseks oleks pidanud arvestama ka seda, kui palju on üürnikud aastate jooksul panustanud tagastatava elamispinna parandamisse – remont ja kõik muu, mis tõstab eluaseme väärtust. Kui palju on sundüürniku seisusse sattunud inimesed oma raha ja tööd pannud oma kodu sisse, seda ei arvestatud üldse. Hakati kiiruga massiliselt tagastama."

Raukas möönis, et valesti on läinud üsna palju. "Ebaõnnestumise põhjusi on mitmeid, sest võimul olnud erakondadel on olnud maa- ja omandireformist erinev arusaam, mistõttu nende reformide strateegiat ja taktikat on korduvalt muudetud," rääkis ta. "Reformide läbiviimine usaldati omavalitsustele, kus sageli olid juhtivatel kohtadel reformide suhtes vaenulikud ja ka ebaausad isikud, kes kasutasid neile sülle langenud võimalust isiklikuks rikastumiseks ning sõpradele ja sugulastele varade ümberkantimiseks. Põhjendamatult laiendati pärijate ringi, viies selle absurdini."

Eri vajadused

Üürnikud ei ole Raukase kinnitusel mingi ühetüübiline inimhulk, vaid nende pilt on erakordselt kirju, ja sama erinevad võivad olla ka nende vajadused.

Kalda jaoks aga on peamised küsimused, miks ei antud oma kodust välja tõstetud inimestele vastu võrdväärset elamispinda ja kuhu kadus see riigi raha, mis pidi minema sundüürnike probleemide lahendamiseks. "Miks pole seda raha selleks otstarbeks kasutatud?" küsis Kalda. "Kui Vene sõjaväelased Eestist lahkusid, siis oli algul selge seisukoht, et need vabanevad korterid lähevad sundüürnikele. Aga miskipärast nii ei tehtud. Küsimusi on palju ja vabariigi valitsus tahabki loodud komisjoni abiga neis selgust saada."

Kalda sõnul ei ole ta nõus väidetega, et on üürnikke, kelle probleemid on juba lõplikult lahendatud. "See, et näiteks Tallinna linn on sundüürnikele lihtsalt vastu tulnud ja neile soodustingimustel kortereid andnud, pole probleemi riiklik lahendus, mida hammasrataste vahele jäänud inimesed ootaksid. Vaja on arutada, miks on riik kulutanud omandireformile nii palju raha, aga inimeste ootused on jäänud täitmata. Minu andmetel on vara tagastamine endistele omanikele läinud Eesti riigile maksma 540 miljonit. Tekib küsimus, miks nii palju. Me tahame, et sundüürnike probleem lähema kümne aasta jooksul siiski laheneks. Komisjon ei tohiks oma tööd lõpetada enne, kui kõik sundüürnike probleemid saavad lahendatud."

 

HELLE KALDA: Saksamaa ümberasujatega pole vaja tegeleda

"Täiesti ebanormaalne on, kui vara tagasisaajate ringi hakatakse nüüd veelgi laiendama Saksamaale läinud inimeste arvel, kes ju korra on saanud oma vara eest kompensatsiooni," ütles Helle Kalda.

Raukase arvates võiks komisjon tegeleda ka Saksamaale järelümberasujate vara kompenseerimise ja nende endistes majades elavate üürnike murede lahendamisega. "Osa neist on juba kompensatsiooni saanud või nende korteriprobleem on lahendatud riigi või omavalitsuste abiga. Tagasiulatuvalt on aga selliseid keerukaid probleeme raske õiglaselt lahendada. Paljud vaidlusalused küsimused muutuvad veelgi keerukamaks seoses haldusreformiga," lausus Raukas. "Kuid nende asjadega tuleb tegeleda, ja selleks ongi kõnealune komisjon ju loodud."

Kalda on tesel arvamusel: "Täiesti ebanormaalne oleks, kui vara tagastamise subjektide ringi hakatakse nüüd veelgi laiendama Saksamaale läinud inimeste arvel, kes ju korra on saanud oma vara eest kompensatsiooni."

8 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...