Uussisserändajad soovivad enim õppida keelt ja ettevõtlust

Eestis alla viie aasta elanud välismaalastele suunatud koolitused annavad esmavajaliku teabe riigis edukaks hakkamasaamiseks – populaarsemaiks kursusteks uussisserändajate seas on seejuures osutunud eesti keel ning töö- ja ettevõtlusväljaõpe.

Pilt: Scanpix

Uussisserändajad soovivad enim õppida keelt ja ettevõtlust

Eestis alla viie aasta elanud välismaalastele suunatud koolitused annavad esmavajaliku teabe riigis edukaks hakkamasaamiseks – populaarsemaiks kursusteks uussisserändajate seas on seejuures osutunud eesti keel ning töö- ja ettevõtlusväljaõpe.

Kohanemisprogramm koosneb erinevatest teemapõhistest koolitusmoodulitest ja algtaseme keeleõppest, teatas siseministeerium BNS-ile. "Kõige populaarsemaks koolituseks on osutunud algtaseme eesti keele õpe, samuti baasmooduli ning töö- ja ettevõtluse mooduli koolitused," ütles siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonnajuhataja asetäitja Birgit Lüüs.

Koolitused on suunatud kõikidele alla viie aasta Eestis seaduslikult elanud välismaalastele, kellele on antud tähtajaline elamisluba või kes on saanud tähtajalise elamisõiguse. "Need inimesed nii Euroopa Liidust kui ka väljastpoolt on tulnud Eestisse eelkõige õppima, tööle, aga ka pererändega," lisas Lüüs.

Laupäevasel baasmoodulikoolitusel osaleb teiste seas Indiast pärit Akash, kes töötab Eestis finantskonsultandina. Pika rahvusvahelise karjääriga Akash märkis, et tugi kohanemiseks on igale uussisserändajale tähtis. "Lisaks koolitusel saadud teadmistele Eesti ühiskonna toimimise, inimeste õiguste ja kohustuste kohta annavad koolitused kindlasti hea võimaluse uute kontaktide loomisel. Eriti kasulikuks pean infot Eesti ID-kaardi kasutusvõimaluste ja siinse õiguskeskkonna kohta, edaspidi kavatsen osaleda ka kohanemisprogrammi keeleõppe moodulis," rääkis Akash.

Politsei- ja piirivalveamet suunab uussisserändajaid kohanemisprogrammis osalema alates augustist. Lõppeva nädala alguseks oli kohanemisprogrammi koolitustele registreerunud 255 välismaalast. "Huvi, mis ilma eraldi teavituskampaaniata on kohanemisprogrammi koolituste vastu tekkinud, kinnitab, et Eestisse elama asunud välismaalased soovivad ja vajavad Eesti ellu sisseelamisel tuge," märkis Lüüs.

Kohanemisprogrammi rahastab lisaks siseministeeriumile ka Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi ning Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu.

Laadimine...Laadimine...