VAATA OTSE! Riik tutvustab enda tellitud maavarauuringuid

Eesti tellitud riigi teadus- ja arendustegevuse programmi tegevuse raames uuritakse nii kõrgtehnoloogilise tööstuse jaoks turbast materjalide tootmist, Tallinna-Helsingi tunneli rajamise geotehnilisi probleeme kui meie maapõues leiduvate haruldaste metallide eraldamist. 

Pilt: Scanpix/ pilt on illustreeriv
Loodus Eesti

VAATA OTSE! Riik tutvustab enda tellitud maavarauuringuid

Eesti tellitud riigi teadus- ja arendustegevuse programmi tegevuse raames uuritakse nii kõrgtehnoloogilise tööstuse jaoks turbast materjalide tootmist, Tallinna-Helsingi tunneli rajamise geotehnilisi probleeme kui meie maapõues leiduvate haruldaste metallide eraldamist. 

Tartu ülikooli maapõueressursside arenduskeskuse tegevjuhi Riho Mõtlepi sõnul tuleb ühiskonna jaoks maavarade kasutamise kasulikkuse või kahjulikkuse teada saamiseks hinnata maavarade kaevandamise ja kasutamisega kaasnevaid kompleksseid sotsiaal-majanduslikke mõjusid teaduspõhiselt. Lisaks tuleb välja selgitada keskkonnahäiringud.

Näiteks uuritakse programmi raames kõrgtehnoloogilise tööstuse jaoks turbast materjalide tootmist, Tallinna-Helsingi tunneli rajamise geotehnilisi probleeme ja meie maapõues leiduvate haruldaste metallide eraldamist. Teadlased asuvad hindama ka fosforiidi kaevandamisväärsust ja tegelevad põlevkivitööstuse jäätmete küsimusega.

Mõtlep sõnas, et kuigi levinud arusaama järgi on Eesti maapõu põhjalikult läbi uuritud ja selle varad hoogsalt kasutusele võetud, on meil siiski maapõuerikkuse täieliku majandusliku potentsiaali hindamisel tuntavaid puudujääke. See puudutab nii juba kasutust leidnud kui ka teadaolevaid, aga seni eri põhjustel rahule jäetud ressursse.

"Maavarad on nende mõistliku kasutamise korral riigile ja ühiskonnale olulised tuluallikad," sõnas Mõtlep ja märkis, et nüüd soovib riik seda potentsiaali täpsustada. "See ei tähenda kohe uute maavarade kasutuselevõttu, kuid uuringud peaksid andma riigile seni puudunud lähteinfo, mille alusel kavandada selle majandussektori arengut."

Tartu ülikooli juhitud konsortsium, kuhu kuuluvad ka Tallinna tehnikaülikool ja Eesti geoloogiakeskus, ning Eesti teadusagentuur allkirjastasid 2017. aastal teenuselepingu "Maapõueressursside efektiivsemate, keskkonnasõbralikumate ja säästvamate kasutusvõimaluste väljatöötamine". Leping on osa programmist, millega rahastatakse mitmekülgseid uuringuid, et hinnata uute maavarade potentsiaali, praegu kasutatavatele maavaradele suurema lisandväärtuse andmist ja kaasnevate keskkonnamõjude vähendamist.

Need uuringud on riik arvanud oluliste teemade hulka, mida Tartu ülikooli, Tallinna tehnikaülikooli ja Eesti geoloogiateenistuse teadlased ja asjatundjad peavad paari järgneva aasta jooksul analüüsima.

Laadimine...Laadimine...