VÄGILASED: Setomaal toimub soome-ugri eeposte päev

Juba sel laupäeval, 28. veebruaril toimub käesoleva aasta soome-ugri kultuuripealinnas Setomaal, Obinitsas soome-ugri eeposte päev. Eeposte päeval lauldakse seto eepost Peko, samuti räägitakse mäemari, udmurdi, ersa, soome ja mari eepostest.

Pilt: Obinitsa 2015

VÄGILASED: Setomaal toimub soome-ugri eeposte päev

Juba sel laupäeval, 28. veebruaril toimub käesoleva aasta soome-ugri kultuuripealinnas Setomaal, Obinitsas soome-ugri eeposte päev. Eeposte päeval lauldakse seto eepost Peko, samuti räägitakse mäemari, udmurdi, ersa, soome ja mari eepostest.

"Eeposte päeval soovime oma soome-ugri sõprade vahendusel teada saada nende rahvaste eepostest," räägib soome-ugri kultuuripealinn 2015 Setomaa, Obinitsa programmijuht Rieka Hõrn. "Ka setodel on põhjust olla uhke Peko eepose üle. Iga põlvkond loob eepose uuesti oma ümberjutustuste, etenduste kaudu."

Eepost peetakse rahvuse kujunemise ja edasikestmise jaoks oluliseks väehoidaks

Soome-ugri eeposte päev algab laupäeva keskpäeval Obinitsas Seto Seltsimajas ettekannetega. Julija Kurpina annab ülevaate mäemari eepose "Sipelgate pulm" loost. Irina Orehhova tutvustab udmurdi eepost. Natalja Abrosimova tutvustab ersade eepost "Mastorava" ja Natalja Jermakova teeb ettekande Mastorava eeposest kui uue põlvkonna sidemest esiemade-esiisade vaimse maailmaga. Hannu Oittinen räägib Kalevalast kui Soome kirjanduse tüvitekstist. Seto eeposest Peko räägib Paul Hagu, Ülle Kauksi annab ülevaate, kuidas Peko eeposest sai näidend. Ado Lintrop kõneleb handi-mansi eepikast ja Vasli Nikolajev peab ettekande teemal "Mari eepose lugu."

Kell 18 algab lauloõhtu, kus leelokoorid laulavad pikemaid seto lugulaule ja seto eepost Peko.

Seto eepos "Peko" on seto rahvalauliku Anne Vabarna loodud eepos. Eepose jutustava ülesehituse pani eelnevalt kokku rahvaluulekoguja Paulopriit Voolaine. Tekst kirjutati üles 1927 etteütluse põhjal ja sisaldab ligikaudu 8000 värssi, ilma ühtlase värsimõõduta. 1930 dikteeris Anne Vabarna veel eepose teise osa. "Peko" avaldati esmakordselt 1995 Soomes.

Soome-ugri kulturipealinnas Setomaal, Obinitsas toimuva eeposte päeva toimumise kuupäev on valitud tähenduslik, 28. veebruaril tähistavad soomlased Kalevala, oma eepose, päeva.

Soome-ugri eeposte päev toimub Obinitsas Seto Seltsimajas. Eeposte päevast osavõtt maksab 10 eurot, mis sisaldab kahte kohvipausi ja lõunasööki.

Konverents tulekul

Sügisel 2015 toimub Setomaal soome-ugri kultuuripealinn Setomaa, Obinitsa raames eeposte teemaline teaduskonverents.
Soome-ugri kultuuripealinnade liikumine on ellu kutsutud rahvuspiirkondade arengu hoogustamiseks. Soome-ugri kultuuripealinn 2015 on Setomaa, Obinitsa.

Veebis saab soome-ugri kultuuripealinna kohta infot aadressil www.obinitsa.net,
Facebookis www.facebook.com/obinitsa.

Laadimine...Laadimine...