Vahetusid osad ERR nõukogu liikmed

Riigikogu nimetas rahvusringhäälingu, rahvusooperi ja rahvusraamatukogu uuteks nõukogu liikmeteks riigikogu fraktsioonide esindajad. 

Pilt: Scanpix

Vahetusid osad ERR nõukogu liikmed

Toimetaja: Juuli Nemvalts

Riigikogu nimetas rahvusringhäälingu, rahvusooperi ja rahvusraamatukogu uuteks nõukogu liikmeteks riigikogu fraktsioonide esindajad. 

Riigikogus kiideti heaks Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu viie uue liikme nimed. Nendeks osutusid riigikogu liikmed Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Jevgeni Ossinovski, Valdo Randpere, Urmas Reitelmann ja Marika Tuus-Laul.

Seaduse kohaselt nimetab riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul Eesti Rahvusringhäälingu nõukogusse ühe esindaja igast Riigikogu fraktsioonist Riigikogu koosseisu volituste lõppemiseni. Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest liikmeid käesoleva otsusega ei nimetata, kuivõrd nende volitused kestavad viis aastat. Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 72 saadikut.

Lisaks esitas kultuurikomisjon Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmeteks Signe Kivi, Mihhail Lotman ja Peeter Rahnel ning Eesti Rahvusraamatukogu töövaldkondade tunnustatud asjatundjad Andres Kollist ja Priit Pirsko. Lisaks kuulub nõukogusse kaks Rahvusraamatukogu töövaldkondade tunnustatud asjatundjat nelja aastase volituste tähtajaga. Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 85 saadikut.

Rahvusooperi nõukogu liikmeteks nimetati riigikogu liikmed Enn Eesmaa, Helle-Moonika Helme ja Urve Tiidus. Rahvusooperi nõukogu on rahvusooperi kõrgeim juhtimisorgan, mis koosneb üheteistkümnest liikmest, kellest kolm nimetab Riigikogu oma otsusega kultuurikomisjoni ettepanekul Riigikogu liikmete seast. Nõukogusse kuuluvad veel kaks kultuuriministri nimetatud liiget, üks haridus- ja teadusministri nimetatud liige, üks rahandusministri nimetatud liige, üks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia nõukogu nimetatud liige, üks Eesti Teatriliidu juhatuse nimetatud liige, üks Eesti Heliloojate Liidu juhatuse nimetatud liige ning üks Estonia Seltsi juhatuse nimetatud liige. Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 67 saadikut.

Laadimine...Laadimine...