Vaid proviisor seab oma apteegis patsiendi tervise ärist tähtsamaks

Apteeki juhtigu ja omagu inimene, kes on selleks õppinud ning kelle esimene eesmärk on kaasinimeste aitamine, mitte ülima kasumi saamine.

Pilt: Scanpix

Vaid proviisor seab oma apteegis patsiendi tervise ärist tähtsamaks (1)

Marika Tuus-Laul, riigikogu sotsiaalkomisjoni liige, Keskerakond

Apteeki juhtigu ja omagu inimene, kes on selleks õppinud ning kelle esimene eesmärk on kaasinimeste aitamine, mitte ülima kasumi saamine.

Eestis toimub praegu üleminek proviisorapteekide süsteemile. See tähendab, et 1. aprillist 2020 ei tohi enam üldapteeki pidada ravimite hulgimüüja ega ravimite tootja, vaid ainult Tartu ülikooli läbinud diplomiga proviisor.

Tervishoius peavad maksma professionaalide otsused, mida ei tohi mõjutada ärimehest omanik. Ärimehed on ennekõike seadnud esikohale tulu, erinevalt proviisorist, kes on andnud ametivande ja lähtub eeskätt patsiendi vajadustest. Apteek on ju paljudele inimestele eluliselt vajalik.

Kuna apteegid saavad ravimeid osta ainult sisemaiselt hulgimüüjalt, on viimase eesmärk olnud võimalikult paljude apteekide omandamine. Nii takistatakse uute hulgimüüjate lisandumist, alles jääb paar-kolm suurt ketti ja iseseisvad apteegid lõpetavad oma tegevuse. Ketiomanikud aga dikteerivad apteegile, mida ja kellele müüa ning kuidas asetada rohud riiulile nii, et käive oleks suurem. Nüüd on ärimehed toetuse saamiseks pöördunud parlamendisaadikute poole. Mõned praeguse apteegituru suurtegijad proovisid apteekide omandipiiranguid vaidlustada Euroopa Komisjonis. Paraku lükati nende nõue läinud kevadel tagasi, sest proviisoriapteekide süsteem on ennast Euroopas igati õigustanud ja kaitseb patsientide huve.

Riigikogu eelmises koosseisus arutati teemat väga pikalt ja seadus sai ka vastu võetud. Kõik osapooled said toona aru, et apteek ei ole lihtsalt rohtude müümise koht. Kõigile oli mõistetav, et apteeki peab juhtima kogenud proviisor, kelle elukutse kuulub tervishoiutöötajate hulka. Apteekides ei kehti vabaturu reeglid, sest ravimi hind ei kujune konkurentsis, vaid riik reguleerib juurdehindlust ja kogu seda valdkonda. Ühest konkreetsest apteegist ning tema pidajast oleneb tegelikult tuhandete ümberkaudsete elanike tervis. Vaatamata sellele on juba eelmises koosseisus selgeks räägitud küsimus uuesti riigikogu saali jõudnud.

Reformierakonna huvid?

Nimelt taganes opositsioonis olev Reformierakond oma eelmistest seisukohtadest ning hakkas seaduse muutmist nõudma. Reformierakonna poolne seaduseelnõu kaitsja Hanno Pevkur ütles otse välja, et nemad pooldavad apteekide andmist ka ärimeeste kätte. "Mitte piirata omandit ehk mitte öelda riigi poolt ette niigi ülereguleeritud ja niigi väga täpselt reguleeritud ravimiturul, kes võib olla ühe apteegi omanik. Seda piirangut ei pea riik seadma, omandipiirang kindlasti ei ole kuidagi põhjendatud," ütles Pevkur riigikogu kõnepuldist.

Samas selgitasid valitsuserakondade esindajad saalis otse vastupidist seisukohta, et apteekide puhul ei saa rääkida vabast turust, kuna see on riigi poolt mitmeti reguleeritud. Apteek peab elanikelt vanu ravimeid vastu võtma, pakkuma patsiendile toimeaine piires kõige odavamat ravimit, reguleeritud on apteekide geograafiline paiknevus jne. Iga suvaline ettevõtja ei ole pädev apteegiäris ning üleüldises tervishoius osalema.

Me ju ei taha, et perearstisüsteem kuuluks välismaistele firmadele, miks me siis tahame seda apteekide puhul, kes pealegi viivad ju oma kasumi riigist välja? Õiguskantsler on selgelt öelnud, et omandipiirangud on seadusega kooskõlas. Ravimiamet on kinnitanud, et seadus kuulub täitmisele ja sellega minnakse edasi. Euroopa Komisjon on otsustanud, et omandipiirang pole põhiseadusega vastuolus. Valdav osa tervishoiutöötajaist tahab, et apteekide omanikeks ehk enamusaktsiate omajaks saaksid vastava erialase hariduse saanud proviisorid. Oma toetust proviisorapteekidele on väljendanud ka tänane valitsuskoalitsioon. Enamgi veel, sama süsteem kehtib ka mujal Euroopas, näiteks Prantsusmaal, Austrias, Ungaris, Soomes, Saksamaal. Sel aastal kehtestas ka Ida-Euroopa suurim riik Poola proviisori omandinõude.

Hulgi- ja jaemüük eraldi

Tahtmatult tekib küsimus, miks on Reformierakond asunud enne valimisi kaitsma hulgifirmasid? Kas see samm aitab oravaid valimistel? Raske öelda, kuid selge on see, et apteegiärimehed kardavad turuosa ning tulusid kaotada.

Meie seisukoht on, et hulgi- ja jaemüüjad peavad olema lahutatud. Muide, Euroopas peaaegu puuduvad riigid, kus apteegiturgu ei reguleerita. Näiteks 29% EL riikidest on proviisor 100% apteegi ainuomanik ja 21% EL riikidest peab proviisor olema enamusosanik. Ülejäänud riikides kehtivad muud asutamispiirangud, niinimetatud demograafilised ja geograafilised piirangud. Eesti peaks oma apteekidega astuma sama teed, mille on valinud Euroopa. Apteeki juhtigu ja omagu inimene, kes on selleks õppinud ning kelle esmaseks eesmärgiks pole mitte ülima kasumi saamine, vaid kaasinimeste aitamine.

Apteek ja tema pidamine on kujunenud Eestis suureks äriks. Kui taasiseseisvuse algusaastail oli apteeke Tallinnas 23, siis praegu on neid pealinnas 130, lisaks hulganisti haruapteeke. Kunagi oli Narvas vaid kolm apteeki, praegu on neid üheksa ja lisaks mitmeid haruapteeke. Tartus oli varem kümme põhiapteeki, nüüd on neid 32 pluss 13 haruapteeki. Need arvud kinnitavad, et meist ongi saanud apteekide vabariik. Haruapteeke lubati esialgu küll ainult väikestes maakohtades, ent apteegiketid leidsid, et selline määratlus kehtib ka linnades. Nii tekkis apteek igasse hoonesse, kus seda veel ei olnud, ning niiviisi neid massiliselt lisanduski.

Haruapteekide rajamine on lihtsalt nii palju lihtsam – kehtivad väiksemad nõuded, ei pea kohapeal rohtusid valmistama, need võivad olla väiksemad, pole proviisorinõuet jne. Kuid selline ärimehe apteek ei paku meie elanikele kindlust ega ka kvaliteetset teenust.

Vaidlus omandiküsimuse ja apteegireformi üle on kestnud juba pealt kahekümne aasta. Loodame, et see küsimus leiab õiglase ning patsiendi jaoks parima lahenduse ning proviisorite ja ärimeeste tüli viimaks lõppeb.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...