Valga linn tõstab lasteaia õpetajate töötasu

Valga linnavalitsus esitas volikogule eelnõu, millega tagatakse palgatõus lasteaiaõpetajatele ja lisaraha huvitegevuse mitmekesistamiseks.

Pilt: Scanpix

Valga linn tõstab lasteaia õpetajate töötasu

Valga linnavalitsus esitas volikogule eelnõu, millega tagatakse palgatõus lasteaiaõpetajatele ja lisaraha huvitegevuse mitmekesistamiseks.

Valga linn peab oluliseks õpetajate tööd nii koolis kui lasteaias. 2017. aasta alguses kehtestati Valgas uued palgamäärad pedagoogidele, kus kõrgharidusega lasteaia õpetajate töötasu alammäär ühes kuus täistööajaga töötamise korral on 900-1000 eurot olenevalt omistatud ametijärgust. Kesk- ja keskeriharidusega lasteaia õpetajate alammäär jäi 15 protsenti madalamaks kui kõrgharidusega õpetajatel, see tähendab 770 eurot. Üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammäär on 1000 eurot ja alates 1. septembrist on see 1050 eurot. Alates 1. septembrist soovib linnavõim kesk- ja keskeriharidusega lasteaia õpetajatele maksta 840 eurot kuus, vahendas BNS.

Valga linnapea Kalev Härk ütles, et lasteaia õpetajate raske töö väärib väärikat töötasu ja Valga linnavalitsus on esitanud volikogule eelnõu, millega palgatõus neile tagatakse. "Lisaks sellele suuname lisaraha huvitegevusse, sest meie linna aktiivsed noored soovivad mitmekülgsemaid tegevusi oma vaba aja sisustamiseks. Seda me neile rõõmuga ka pakume," lisas linnapea.

2017. aasta lisaeelarvesse on planeeritud huvitegevuse toetamiseks 66 467 eurot. Raha kasutatakse huvihariduse mitmekesistamiseks, uute õpematerjalide ja vajaliku inventari soetamiseks. Välja on töötatud konkreetne tegevuskava toetussumma kasutamiseks.

Lisaks eelnevale on võimalik kõikidel mittetulundusühingutel, kes tegelevad või plaanivad tegeleda noortega, sel sügisel taotleda linnavalitsuse huvitegevuse fondist toetust uute huvitegevuse võimaluste pakkumiseks või olemasolevate huviringide arendamiseks.

Valga linna lisaeelarvega jagatakse haridusvaldkonnas ligi sada tuhat eurot: üldhariduskoolide õpetajate täiendavateks palgavahenditeks 21 136 eurot, lasteaiaõpetajate täiendavateks palgavahenditeks 11 831 eurot ning huvikoolide toetuseks 66 467 eurot.

Laadimine...Laadimine...