Valitsus algatas tselluloositehase eriplaneeringu Emajõe äärde

Valitsus algatas Est-For Investi miljard eurot maksva tselluloositehase eriplaneeringu Emajõe läheduses Viljandi- ja Tartumaal ning ka samas piirkonnas planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise (KSH).

Pilt: Scanpix

Valitsus algatas tselluloositehase eriplaneeringu Emajõe äärde

Valitsus algatas Est-For Investi miljard eurot maksva tselluloositehase eriplaneeringu Emajõe läheduses Viljandi- ja Tartumaal ning ka samas piirkonnas planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise (KSH).

"Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk on leida puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaim asukoht Viljandi ja Tartu maakonnas Emajõe vahetus läheduses ja koostada sobivasse asukohta detailne lahendus ehitusõiguse määramiseks," seisab valitsuse korralduse eelnõus, vahendas BNS.

Kolmapäeval nõustus majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Est-Fori sooviga rajada tehas vaid Emajõe piirkonda ja sellest lähtuvalt tegi rahandusministeeriumile ettepaneku koostada riiklik eriplaneering vaid Tartu või Viljandi maakonnas ning kõrvaldada eriplaneeringu algatamise ettepanekust sinna algselt lisatud Pärnu-, Põlva- ja Jõgevamaa.

"Tartumaa ja Viljandimaa kui reaalselt võimaliku tehase asukoha kasuks kõneleb ka selle piirkonna lähedus ja hea raudteeühendus Põhja-Lätiga, mis veelgi vähendab hüpoteetilist survet Eesti raiemahtudele. Seetõttu ei ole ainuüksi haldusmenetluse efektiivsuse ja selguse huvides otstarbekas tehase asukohti kaaluda Eesti territooriumil paikades, kuhu Est-For Invest ei pea tehase rajamist võimalikuks," märkis ministeerium.

Mai alguses kirjutas Est-For Invest juhatuse liige Margus Koheva kirjas ministrile, et planeeringuala laiendamine Pärnu, Jõgeva ja Põlva maakonda ei ole vajalik ega põhjendatud ning palus eelnõu muuta ning piirduda Est-Fori taotluses määratletud alaga Viljandi ja Tartu maakonnas.

Est-For Invest palus 30. jaanuaril esiteltud taotluses eriplaneeringu algatamist Tartu- ja Viljandimaa Suure Emajõe lähedases piirkonnas ning seega toetatakse planeerigu alustamist maksimaalselt 10 kilomeetri kaugusel Emajõest ning soovituslikult 5 kilomeetri kaugusele.

Est-For plaanib Tartu lähistele rajada umbes miljardi euro suuruse investeeringuga tselluloositehase, mis hakkaks ümber töötlema umbes 2,5-3,3 miljonit tonni paberipuitu aastas. Lõpptoodang läheks ekspordiks.

Laadimine...Laadimine...