Valitsus arutab looduskaitseseaduse täiendamist

Valitsus arutab homme looduskaitseseaduse täiendamist, et rakendada Nagoya protokolli geneetiliste ressursside juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglast jaotamist.

Pilt: Scanpix

Valitsus arutab looduskaitseseaduse täiendamist

Valitsus arutab homme looduskaitseseaduse täiendamist, et rakendada Nagoya protokolli geneetiliste ressursside juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglast jaotamist.

Tulenevalt Nagoya protokollist on määruse eesmärk tagada, et Euroopa Liidus (EL) kasutatavad geneetilised ressursid ja nendega seotud traditsioonilised teadmised oleks omandatud päritoluriigist õiguspäraselt, teatas valitsuse pressiesindaja BNS-ile.

Eestis otsekohalduv vastav Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus seab liikmesriikidele kohustuse luua järelevalvesüsteem riigis kasutatavate geneetiliste ressursside ja nendega seotud traditsiooniliste teadmiste kasutajate kontrollimiseks. Määrusest tulenevate nõuete rikkumisel kehtestatakse karistused. Seaduse eelnõus nimetatakse määruse täitmise eest vastutavate pädevate asutustena keskkonnaministeerium, maaeluministeerium ning haridus- ja teadusministeerium.

Nagoya protokollis käsitletakse geneetilise materjalina taimse, loomse, mikroobse või muu päritoluga materjali. Nende kasutamise all peetakse silmas geneetilise ja/või biokeemilise koostise alast teadus- ja arendustegevust.

Haldusjärelevalve tegemise kohustus määratakse keskkonnainspektsioonile ning rikkumiste eest määratakse rahatrahv kuni 300 trahviühikut ning sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, 32 000 eurot. Need on samaväärsed teiste looduskaitseseaduses ette nähtud trahvisummadega.

Nagoya protokolli kohaselt on võimalik kehtestada juurdepääsupiirang ka oma riigi geneetiliste ressurssidele, kuid määrusega seda ei reguleerita.

Laadimine...Laadimine...