Valitsus plaanib heaks kiita kirikutele okupatsioonikahju heastamise

Valitsus plaanib heaks kiita erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muudatuse eelnõu, mis võimaldaks heastada kirikutele okupatsiooni käigus tehtud kahju.

Pilt: Scanpix

Valitsus plaanib heaks kiita kirikutele okupatsioonikahju heastamise

Valitsus plaanib heaks kiita erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muudatuse eelnõu, mis võimaldaks heastada kirikutele okupatsiooni käigus tehtud kahju.

Eelnõu kohaselt võimaldatakse omandireformi reservfondist eraldada toetust sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks kirikutele, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo BNS-ile.

Teine seadusemuudatus loob võimaluse kasutada reserfvondi raha omandireformi käigus või selle tagajärjel kasutuseta jäänud ehituste korrashoiuga seotud kulude katteks.

Nimelt on rahandusministeeriumi hinnangul kasvavaks probleemiks hüljatud korterite loovutamine riigile, eelkõige Ida-Virumaal ning sellega seotud kulude katmine. Kui varasematel aastatel on riigile loovutatud maksimaalselt paar korterit aastas, siis 2016. aastal loovutati riigile 15 korterit ja möödunud aastal 78 korterit.

Kahaneva rahvaarvuga piirkondade elamumajanduse ümberkorraldamise tegevuskava tervikuna näeb ette kulutused aastaks 2018 kogusummas 1,2 miljonit eurot ja aastaks 2019 kogusummas 2,2 miljonit eurot.

Valitsus otsustas eelmise aasta lõpus toetada Eestis tegutsevaid kirikuid 8,2 miljoni euroga, millest 6,8 miljonit eurot saab Eesti Evangeelsele Luterliku Kirik (EELK) ja 1,4 Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik (EAÕK).

Täpsemalt otsustas valitsus omandireformi reservfondist eralda vahendid tagastamatu toetusena toetuse andmiseks kirikutele sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks.

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul otsustas valitsus kirikutele toetusi eraldada ilma seadusliku aluseta ning seega on omandireformi reservfondist raha eraldamine kirikutele põhiseadusevastane.

Õiguskantsler Ülle Madise saatis peaminister Jüri Ratasele ja valitsusele ettepaneku, mille alusel palub omandireformi reservfondist raha eraldamise määruse alapunktid viia kooskõlla põhiseadusega. Seejuures leiab õiguskantsler, et kirikutele omandireformi reservfondist vahendite eraldamine sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks on põhiseadusega vastuolus.

Seejärel teatas riigihalduse minister Jaak Aab õiguskantslerile saadetud kirjas, et valitsus on õigusselguse tagamise huvides otsustanud valitsuse istungi ootejärjekorras olevat erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse eelnõu täiendada. "Enne seaduse vastuvõtmist riigikogus kirikutele toetusi välja ei maksta," seisab kirjas.

Laadimine...Laadimine...