Valitsus saadab kirikute rahaeraldamise riigikokku

Valitsus saadab kirikutele raha eraldamise otsuse parlamenti ning enne vastava seaduse vastuvõtmist riigikogus kirikutele toetusi välja ei maksta.

Pilt: Scanpix

Valitsus saadab kirikute rahaeraldamise riigikokku

Valitsus saadab kirikutele raha eraldamise otsuse parlamenti ning enne vastava seaduse vastuvõtmist riigikogus kirikutele toetusi välja ei maksta.

Riigihalduse minister Jaak Aab teatas õiguskantslerile saadetud kirjas, et valitsus on õigusselguse tagamise huvides otsustanud valitsuse istungi ootejärjekorras olevat erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse eelnõu täiendada. "Enne seaduse vastuvõtmist riigikogus kirikutele toetusi välja ei maksta," seisab kirjas.

Valitsus otsustas märtsi alguses istungil eraldada raha Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule (EELK) ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule (EAÕK), selleks muutis valitsus kahte varem vastu võetud korraldust.

Valitsus täiendas raha eraldamise põhjendust ehk lisaks sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamisega on raha eraldamine kirikutele seotud nende omandi- või maareformist tulenevate nõuete lõpetamisega või vältimisega, teatas rahandusministeerium. Sellega seonduvalt muudetakse korralduste andmise alust ja lisatakse viide kehtiva määruse sättele, mille järgi on valitsusel õigus raha eraldada omandireformi läbiviimiseks vajalike, õigusaktidega ettenähtud kulude katteks.

Õiguskantsler Ülle Madise nimetas seda õigusriikluse eiramiseks ning kinnitas, et pöördub selles küsimuses riigikohtusse.

"Valitsuse tänase [8. märtsi] otsusega ei puudutatud põhiseaduslikkuse probleemi, vaid püütakse kindlustada raha kirikutele üleandmine enne riigikohtu otsuse jõustumist. Seda saab nimetada kas riigiõiguslikuks asjatundmatuseks, õigusriikluse eitamiseks või nihilismiks. Pöördun selguse saamise eesmärgil riigikohtusse ja palun ministritel raha andmise lepinguid enne riigikohtu otsust mitte allkirjastada," sõnas õiguskantsler.

Laadimine...Laadimine...