VALMISTU TALVEKS JUBA TÄNA: Sahamehe töö on lõbusõidust kaugel

"Lumerohkel talvel peab korteriühistu oma territooriumil lund lükkama ja õigel ajal libedusega võitlema," ütles keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg. "Kestva saju korral tuleb teha seda mitu kord päevas. Ka sissesõidud ning väravaesised peab maatüki omanik puhastama omal jõul."

Pilt: Scanpix

VALMISTU TALVEKS JUBA TÄNA: Sahamehe töö on lõbusõidust kaugel (1)

Juuli Nemvalts

"Lumerohkel talvel peab korteriühistu oma territooriumil lund lükkama ja õigel ajal libedusega võitlema," ütles keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg. "Kestva saju korral tuleb teha seda mitu kord päevas. Ka sissesõidud ning väravaesised peab maatüki omanik puhastama omal jõul."

Juba praegu tasub sõlmida kokkulepped katuseid lumest ja jääst puhastavate firmadega, sel juhul ei pea talvel kartma, et see kõik võib jalakäijatele kaela  prantsatada.

Tallinnas on maa ja ehitise omanik kohustatud puhtana hoidma ka kõnniteed, mis asuvad tema maatüki ja sõidutee vahel. "On esinenud juhtumeid, kus trepikoja ees on libedusetõrje tehtud, aga ühistu prügikonteineriteni viiv tee hooldamata ja libe," lausus Sulg. "Eelmise talve kogemust arvestades võime väita, et korteriühistutega esines lume koristamisel probleeme. Saabuvat talve arvestades tuleks neil kõigil varakult üle vaadata lepingud ja kojameeste valmisolek."

Sule sõnul on ühistud sageli kimpus sõidukiomanikega, kelle valesti pargitud autode tõttu ei saa lund lükata. "Mõnel korral talve jooksul paigaldab lumekoristusfirma majade ette parkimist keelavad liiklusmärgid, sõidukiomanikel tuleks kindlasti nendest juhinduda," lisas ta.
Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis ütles, et ka neil raskendab suvalistes kohtades sõidutee äärde parkimine tänavate hooldamist. "Vahet pole, kas on tegemist korter- või eramajade piirkonnaga. Peavalu tekitavad ikka pikaajaline parkimine ja hüljatud sõidukid. Seetõttu palume kõigil parkida sõidukid oma maal või arvestada, et neist saab mööda," rääkis ta.

Naabrid aitavad üksteist

Nõmme linnaosa vanem nentis, et piirkonnas töötava sahamehe töö ei ole kerge. "Kahjuks kipuvad mõned liiklejad arvama, et sahamees teeb lõbusõitu – ei mõisteta, et teed hooldatakse ka nende endi huvides. Vahel tuleb ette konflikte autojuhtidega, või siis ähvardab mõni labidaga lume lükkaja sellega sahameest," rääkis Šillis. "Seda viimast teevad enamasti need, kellel on kombeks lund teepervelt sõiduteele kühveldada. Samas unustatakse, et selline tegevus on keelatud ja ka üsna mõttetu, sest paratamatult lükkab sahajuht lume teelt sõidutee äärde tagasi."

Šillise hinnangul on koostöö ühistutega Nõmmel üldjuhul siiski hea. "Koos oleme saanud sõidukid teatud ajaks teede äärest minema, et sahamees võiks oma tööd teha," rääkis ta. "Sinnamaani jõudmine nõuab küll palju aega ja autoomanike veenmist. Osa tänavaid ei saagi seetõttu regulaarselt hooldada. Jõudumööda oleme andnud linnamaad ühistutele tasuta kasutada, et nad saaks sinna parklaid rajada ja autod ei ummistaks tänavaid."

Šillis ütles, et talvel on Nõmmel jalgsi ringi liikudes rõõm näha, kui usinalt ja hoolsalt lumekoristus käib. "Tänavatel märkab naabrite vahelist suhtlemist ja üksteise aitamist. Paljuks ei peeta ka eaka üleaedse lume lükkamist," lisas ta.

Eksivad need, kes arvavad, et libedusega võitlemiseks võib kasutada soola. Siinkohal on Sulg resoluutne: "Sool kahjustab jalanõusid, lemmikloomade käppasid ja teekatet. Soola kasutamist ei saa kuidagi tolereerida!" Samuti ei tohi libedust  tõrjuda kõnni- või pargiteel liiva või tuhaga, sest need kipuvad kevadel lume sulades hirmsasti tolmama. Libeduse vastu võib tänavale puistata graniidipuru, mille tera läbimõõt on 2-6 mm.

Millega libedust võita?

Kõnniteedelt ei tohiks lükata lund hoonete sademevee äravoolu rennidele, sest lume sulades pole sel juhul veel kuhugi voolata.
Sulg toonitas, et kuigi sügisel ei ole võimalik prognoosida, palju kulub talvel libedusetõrjeks peent kruusa, tuleks korteriühistutel endale varu soetada. Šillise sõnul jagab Nõmme linnaosa talvel korteriühistutele ja pensionäridele tasuta graniidipuru "Seda võimalust kasutatakse aktiivselt ning valdavalt on Nõmmel tänavad ilusti hooldatud," ütles linnaosavanem. "Nõmmelased ei pea paljuks kitsastelt tänavatelt lund enda aeda kühveldada, sest sõidutee äärde see paraku ei mahu."

Korteriühistud ja majaomanikud ei vastuta ainuüksi teede ja hoonete ümbruse eest, vaid peavad ka hoolitsema, et katustelt alla kukkuv lumi ja jää ei ohustaks inimesi. "Kahjuks on igal aastal juhtunud tõsiseid õnnetusi, kui jääpurikas on jalakäijale pähe kukkunud," nentis Sulg. "Seetõttu soovitame mitte ainult puhastada katust jääst ja lumest, vaid regulaarselt kontrollida katuseid ja seinu, et tuvastada võimalikud soojakaod jm  probleemid. Jääpurikate eemaldamine on spetsiifiline teenus ja ühistutel tasuks selleks varakult ettevõtetega kokkulepped sõlmida. Vastasel korral tuleb ohu eemaldamist oodata mitu päeva."

Veel kipuvad korteriühistud ja kinnistuomanikud unustama, et aastaga võib maja ümbruses puude võra palju kasvada. Seega on vaja vastu talve kindlasti kontrollida, et üle piirdeaedade ulatuvad puuoksad ei ohustaks lumekoristusmasinaid – ei lõhuks nende katusel olevaid vilkureid või aknaid ja ei kriibiks masinate külgesid.

KLANDORF: Tänavu saab tänavate lumest puhastamine rohkem raha

"Soovime, et autosõit ja jalgsi kõndimine muutuksid linnaelaniku jaoks varasemast veelgi ohutumaks," ütles abilinnapea Kalle Klandorf. "Selle nimel oleme valmis rohkem raha panustama ja tööd tegema."

Klandorf ütles, et võrreldes varasemate aastatega muutub teede ja tänavate lumest puhastamine ning libedusetõrje tõhusamaks. Kindlasti eraldatakse selleks linna eelarvest rohkem raha, aga kui palju täpselt, sõltub eelarve võimalustest ja veel pooleli olevatest eelarvekõnelustest. "Me tahame tõsta mitmes kohas teehoolduse taset: et puhastataks kiiremini ja paremini ning pandaks rohkem sõelmeid," rääkis abilinnapea. "Me tahame ka, et teatud kohtadest veetaks lund tihedamalt ära."

Lisaks kaalub Klandorf võimalust, et linn korraldab ise nende kõnniteede hooldamist, mille lume või libeduse üle linnaelanikud talviti sageli kaebavad ja mida peaksid tegelikult hooldama eraomanikud. Muidugi peaks linn sel juhul saama omakorda esitada arveid tehtud töö eest eraomanikele. Kuid see mehhanism vajab veel täpsemat juriidilist kaalumist ja arutamist.

Linnaosades omakorda pingutatakse selle nimel, et ees ootaval talvel saaks tänavatest kõrvale jäävad kvartalisisesed teed  korralikumalt puhastatud. Inimeste ja autode kinni tambitud lumme sõidetakse rööpad ja nii muutub olukord kõigi jaoks ohtlikuks. Klandorfi sõnul peab linna partnerite ehk hooldusfirmade tehnika linna varasemast karmimatele nõudmistele vastu, aga et selles kindel olla, vaadatakse masinad muidugi üle. 9. oktoobril peetakse Kaja kultuurikeskuses seminari talihooldustehnika asjus. Novembris aga korraldatakse taas suur ülelinnaline talihooldustehnika ülevaatus-näitus, kus põhilisteks staarideks suured sahkautod.

Tublit lumemurdjat tänab linn igal aastal

Lume lükkamisest keerulisemgi on tubli majahoidja sõnul sügisene märgade lehtede koristamine.

Igal talvel tunnustab Tallinna linn tublisid majahoidjad lumemurdja nimetusega. "Selle konkursiga tahame esile tuua linnas tegutsevate korteriühistute ning erakinnistute puhastusaladel töötavaid majahoidjaid, kelle ülesanneteks on lume- ja libedustõrje, lume puudumisel puhastusalalt prahi ja puulehtede koristamine ning ohutute liikumistingimuste tagamine talveperioodil," selgitas Tarmo Sulg. "Lumemurdja konkursi läbiviimiseks moodustatakse korraldustoimkond, kes valib linnaosade valitsuste esitatud kandidaatide seast eeskujulikumad majahoidjad ning tunnustab kaht neist. Infot tublidest majahoidjatest saavad elanikud edastada linnaosavalitsustele."

Sõpruse pst 29 majahoidja Tiiu Kaasik, keda sel kevad-talvel tunnustati lumemurdja nimetusega, ütles, et lume lükkamisest keerulisem on märgade lehtede koristamine. "Talvel kuulan ma alati ilmateadet, et teada, millal on õige aeg õue minna," rääkis Kaasik, keda vahel sunnib lumesaju jätkumine päeva jooksul korduvalt kõnniteed puhastama. "Kui on palju lund maha sadanud, siis võtan rahuliku tempoga, ei hakka rapsima ega kiirustama, ja see põhimõte on mul lasknud majahoidja ametit pea viiskümmend aastat pidada. Mulle meeldib juba varahommikul minna õue tegutsema, et siis, kui enamus inimesi tööle ruttavad, oleks majaümbrus korras."

Teine lumemurdja tuli Nõmme linnaosast. Pihlaka 22 majahoidja Natalja Leidas nõustub Tiiu Kaasiku öelduga, et märjad lehed tänavasillutisel teevad majahoidja töö palju raskemaks. Ka valmistavad talle suurt meelehärmi inimesed, kes viskavad  suitsukonid hooletult maja ette, sest sealt viib tuul ja vesi need vee äravoolu võredesse. Hiljem on ummistunud avausi väga keerukas puhastada.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...