Vana Baskini Teater läks kultuuriministeeriumi vastu kohtusse

Vana Baskini Teater OÜ esitas eelmisel reedel Tallinna halduskohtule kaebuse kultuuriministeeriumi vastu, kuna teater jäeti ilma tegevustoetusest.

Pilt: Scanpix
Kultuur Kohus

Vana Baskini Teater läks kultuuriministeeriumi vastu kohtusse

Toimetaja: Toomas Raag

Vana Baskini Teater OÜ esitas eelmisel reedel Tallinna halduskohtule kaebuse kultuuriministeeriumi vastu, kuna teater jäeti ilma tegevustoetusest.

Teater taotleb kultuuriministri mullu 29. mai käskkirja õigusvastasuse tuvastamist taotluste hindamiskriteeriumite osas, samuti kultuuriministri tänavu 17.jaanuari käskkirja tühistamist. 

Teater soovib, et kohus kohustaks kultuuriministeeriumi viima uuesti läbi taotlusvoor "Etendusasutuste tegevustoetus" 2020. aastal.

Koos kaebusega esitas teater ka esialgse õiguskaitse taotluse, milles palub peatada käesoleva haldusasja menetluse ajaks, täpsemalt haldusasjas kohtulahendi jõustumiseni, kultuuriministri 17. jaanuari käskkirja täitmine.

Kohus andis esialgse õiguskaitse taotluse osas kultuuriministeeriumile tähtaja seisukohtade esitamiseks. Lähiajal, peale seisukohtade laekumist teeb kohus ka määruse esialgse õiguskaitse kohaldamise osas.

Kohus ei ole teatri kaebuse osas seisukohta veel võtnud ehk ei ole otsustanud, kas kaebus võetakse menetlusse või mitte, samuti ei ole määratud teisi tähtaegu.

18. jaanuaril sai teater kultuuriministeeriumist teate, et kultuuriminister Indrek Saar on otsustanud sellest aastast lõpetada 14 aastat kestnud regulaarselt toiminud tegevustoetuse maksmise Vana Baskini Teatrile.

Laadimine...Laadimine...