Venekeelse hariduse toetajad jätkavad riigi vastu kohtuteed

Vabaühendus Vene Kool Eestis (VKE) esitas esmaspäeval Tallinna ringkonnakohtusse apellatsioonikaebuse halduskohtuse otsuse peale, millega viimane keelas seaduses ettenähtust suuremas mahus venekeelse õppe kahes vene gümnaasiumis.

Pilt: Scanpix
Haridus

Venekeelse hariduse toetajad jätkavad riigi vastu kohtuteed

Vabaühendus Vene Kool Eestis (VKE) esitas esmaspäeval Tallinna ringkonnakohtusse apellatsioonikaebuse halduskohtuse otsuse peale, millega viimane keelas seaduses ettenähtust suuremas mahus venekeelse õppe kahes vene gümnaasiumis.

 

Tallinna halduskohus ei tühistanud 25. jaanuaril valitsuse otsust, millega keelati kahel gümnaasiumile suuremas mahus vene keeles õpetamine, teatas VKE juhatuse esimees Mstislav Russakov esmaspäeval.

Tema hinnangul oli esimese astme kohtu selline otsus oodatav. "Protsess on liialt politiseeritud, et oodata Eesti kohtutelt, seda enam esimese astme kohtult, õiglast otsust. Aga meil on vaja läbida kõik kolm kohtuastet, et saada võimalus pöörduda Euroopa Inimõiguste kohtusse," ütles Russakov.

Tallinna linnavolikogu toetas Haabersti vene gümnaasiumi ja Tõnismäe reaalkooli hoolekogude soovi, õpetada gümnaasiumiastmes vähemalt 50 protsendi ulatuses õppemahust vene keeles. Valitsus lükkas aga septembris nende palve tagasi ning hoolekogud kaebasid valitsuse otsuse Tallinna halduskohtusse, kus aga kaotasid vaidluse.

Russakov leidis apellatsioonikaebust kommenteerides, et halduskohtu otsus läheb vastuollu nii Eesti põhiseaduse kui ka rahvusvaheliste kokkulepetega. "See rikub võrdse kohtlemise reegleid, Eesti põhiseaduses sätestatud kohalike omavalitsuste ja riigi vaheliste pädevuste jaotust, rahvusvähemuste õigust emakeelsele õppele. Valitsuse tegevuse seadusevastasust tõestavad ka rahvusvaheliste organisatsioonide rohked soovitused, mida Eesti ignoreerib," lisas Russakov.

Aastatel 2013-2015 läbisid valitsuse ja kohtud analoogsed juhtumid viis Narva ja kümme Tallinna gümnaasiumi. Ka neid toetasid kohalikud omavalitsused, aga valitsus ja kohus lükkasid nende palve tagasi.

Riigikogu võttis 2010. aatsal vastu põhikooli ja gümnaasiumi seaduse, mille kohaselt alates 2011/2012 õppeaastast pidi lõppema üleminek vähemalt 60 protsendi õppeainete õpetamisele eesti keeles. Samas lubas seadus kohalike omavalitsuste palvel ning valitsuse otsusega võib seaduses teha erandeid.

Laadimine...Laadimine...