VIDEO! Kiik: perelepitaja abil jõuavad lapsevanemad parimate kokkulepeteni

"Perelepitaja abil on lapsevanematel võimalik jõuda parimate kokkulepeteni, mis arvestavad nii laste arenguliste vajadustega kui ka võtavad arvesse kogu pere olukorda," kinnitas sotsiaalminister Tanel Kiik, et eriti oluline on selle teenuse kvaliteet ja üle-eestiline kättesaadavus. 

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv
Eesti

VIDEO! Kiik: perelepitaja abil jõuavad lapsevanemad parimate kokkulepeteni

Toimetaja: Sandra Lepik

"Perelepitaja abil on lapsevanematel võimalik jõuda parimate kokkulepeteni, mis arvestavad nii laste arenguliste vajadustega kui ka võtavad arvesse kogu pere olukorda," kinnitas sotsiaalminister Tanel Kiik, et eriti oluline on selle teenuse kvaliteet ja üle-eestiline kättesaadavus. 

Rahvastikuminister Riina Solman ja Kiik tutvusid eile Tallinna Perekeskuses pakutava perelepitusteenusega, vahendas BNS siseministeeriumit. 

Visiit oli seotud homme valitsuse kabinetiistungil arutlusele tuleva rahvastikuministri ettepanekuga töötada välja riiklik perelepitussüsteem, et kindlustada perelepituse teenuse ühtlane kättesaadavus üle Eesti, tagamaks laste huvid ning vähendada kohtute koormust.

Ühe olulise teemana arutati perelepituse teenuse toimimise üle, mis hõlmab eelkõige lahku läinud paaride vanemluse lepitust. Kohtumisel tõdeti, et lapsele on oluline ja parim, et tema vanemad suudaksid olla dialoogis ning leppida kokku last puudutavates küsimustes kohtuväliselt. "Perelepitusteenuse arenduse seisukohalt on oluline spetsialistide kaasamine ja nende tööalase kogemusega arvestamine. Nende abiga jõuavad paljud pered vajalike lahendusteni," ütles Solman.

Pikad ja keerulised kohtuprotsessid mõjuvad lastele negatiivselt ja võivad lõppeda tihti vaimse tervise häirete, õpiraskuste, koolist väljalangemise, käitumisraskuste jms sümptomitega. Seetõttu on lapse huvidest lähtuvalt oluline, et lapsevanemad suudavad sõlmida last puudutavates küsimustes kokkulepped võimalikult rahumeelselt, kaasates vajadusel kolmanda osapoole, kelleks on  vastava väljaõppe saanud perelepitaja.

Tallinna Perekeskus pakub perelepitusteenust majanduslikult mitte toimetulevatele lahutavatele ja lahku läinud peredele, kelle suunavad teenusele Tallinna linnaosa lastekaitse spetsialistid. Lõppenud aastal suunati teenusele 63 paari.

Kiige sõnul on oluline, et perelepitus aitab leida tüliküsimustes konsensust, keskendudes eelkõige laste huvidele ja vajadustele. "Perelepitaja abil on lapsevanematel võimalik jõuda parimate kokkulepeteni, mis arvestavad nii laste arenguliste vajadustega kui ka võtavad arvesse kogu pere olukorda. Eestis loodava riikliku perelepitussüsteemi puhul on oluline, et teenus oleks kvaliteetne ja kättesaadav üle-eestiliselt ning ka riigi poolt toetatud," rääkis ta.

Riina Solman tutvustab neljapäeval valitsusele perelepitusteenuse analüüsi tulemusi ja rahvastiku-, sotsiaal- ja justiitsministri koostöös valminud ettepanekuid riikliku perelepituse süsteemi loomiseks. "Näen, et riikliku perelepitusteenuse loomisega on võimalik luua süsteem, mis ühtlustaks praegust teenuse kättesaadavust oluliselt. Seni on perelepitaja teenuse eest tasunud kohalikud omavalitsused või pered ise ja selle kättesaadavus on sageli sõltunud liiga palju osapoolte majanduslikest võimalustest," ütles ta.

Laadimine...Laadimine...