VIDEO! Kiirabi harjutas elude päästmist

Kiirabitöötajad lahendavad ülesandeid, millega puutuvad kogu iga päev: äge müokardiinfarkt, raske trauma, erineva põhjusega šokiseisund, taaselustamine kliinilisest surmast, psühhiaatrilise patoloogiaga patsient jne.

Pilt: Regionaalhaigla

VIDEO! Kiirabi harjutas elude päästmist

Video: Dmitri Povilaitis

Kiirabitöötajad lahendavad ülesandeid, millega puutuvad kogu iga päev: äge müokardiinfarkt, raske trauma, erineva põhjusega šokiseisund, taaselustamine kliinilisest surmast, psühhiaatrilise patoloogiaga patsient jne.

Tänase päeva jooksul toimub Tallinnas Põhja-Eesti Regionaalhaigla eestvedamisel 19. traumapäev, kus kiirabi- ja EMO töötajad harjutavad toimimist erinevate traumasituatsioonide ning suurõnnetuse korral.

Traumapäeva peakorraldaja, Regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja dr Arkadi Popovi sõnul tuleb kiirabibrigaadidel päeva esimeses pooles, kella 10.00-13.00 lahendada kuus simulatsiooniülesannet. "Situatsioonid oleme valinud põhimõttel, et nendega puutuvad kiirabibrigaadid kokku oma igapäevast tööd tehes, nt äge müokardiinfarkt, raske trauma, erineva põhjusega šokiseisund, taaselustamine kliinilisest surmast, psühhiaatrilise patoloogiaga patsient," kirjeldas dr Popov õppust. Brigaadidel tuleb ülesanded lahendada paralleelselt kuues erinevas kohas Regionaalhaigla psühhiaatriakliinikus, Tallinna Kainestusmajas, Tallinna Hipodroomil ja Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliinikus ning iga ülesande lahendamiseks on aega 30 minutit.

Päeva teises pooles, kella 13.30-16.00 harjutavad kiirabibrigaadid koostööd suurõnnetuse ajal. "Meie eesmärk on testida meeskondade omavahelist kommunikatsiooni ja tööjaotust sündmuskohal. Vastavalt õppuse stsenaariumile toimub suurõnnetus Saku suurhallis, kus legendi järgi toimub rohkete osavõtjatega maailmakongress, kus järsku tekkiv suitsulõhn vallandab osalejate seas paanika ja rüseluse. Legendi järgi on enam kui 200 kannatanut," kirjeldab dr Popov õppusel plaanis olevaid tegevusi.

Suurõnnetuse simulatsiooni lahendamisel tuuakse kannatanuid Lääne-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonda. Traumapäeva eesmärk on harjutada suurõnnetusel kiirabi ressursside juhtimise printsiipe, hinnata kiirabi tegevust kriitilises seisundis patsiendi abistamisel ning testida Lääne-Tallinna Keskhaigla toimepidavuse plaani. "Haiglana peame olema valmis kõikvõimalikeks ohuolukordadeks, sest meist sõltub patsientide elu ja tervis. Eriolukordade läbimängimine aitab meil üles leida kitsaskohad oma töös ja õppida vigadest enne, kui on hilja," selgitas Lääne-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna juhataja dr Anžela Popova.

Traumapäeva toimumise ajal on Paldiski maanteel liikumas tavapärasest tunduvalt rohkem kiirabisõidukeid. "Selleks, et minimaalselt häirida igapäevaelu, sõidavad kiirabibrigaadid järgides kõiki liikluseeskirja reegleid ning ei kasuta vilkureid ega sireene," kinnitas dr Popov.

Lääne-Tallinna Keskhaigla palub haiglasse pöörduvate patsientide ja nende sugulaste mõistvat suhtumist, kuna õppusest johtuvalt võib ajavahemikul kella 13.30–16.00 LTKH erakorralise meditsiini osakond olla ajutiselt ülekoormatud ning ooteajad osakonnas võivad olla pikemad kui tavaolukorras.

Traumapäeval osaleb kuus kiirabibrigaadi – 3 Regionaalhaiglast, 2 Tallinna Kiirabist ning 1 Pärnu haiglast. Lisaks kiirabibrigaadidele osalevad traumapäeval Lääne-Tallinna Keskhaigla meedikud ning kannatanuid mängivad Kaitseliidu vabatahtlikud ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilased. Traumapäev lõpeb orienteerivalt kell 16.00.

Traumapäeva korraldamist rahastab Terviseamet ning Põhja-Eesti Regionaalhaigla koostööpartnerid traumapäeval on Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kiirabi, Pärnu Haigla kiirabi, Saku Suurhall, Meeskond OÜ, Tallinna Hipodroom, Tallinna Kainestusmaja, Kaitseliit ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.

Laadimine...Laadimine...