VIDEO! Kõlvart: kõrge krediidireitinguga Tallinn koostab kokkuhoiuks lisaeelarve

"Tallinn koostab kulude kokkuhoiuks lisaeelarve," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. "Kõrge krediidireitingu abil saab Tallinn praeguses olukorras võtta laenu, et teha olulisi majandust elavdavaid investeeringuid. Tänu korras rahaasjadele on meil täna võimekus oma inimestele ja ettevõtetele raskel ajal appi tulla."

Pilt: Mats Õun

VIDEO! Kõlvart: kõrge krediidireitinguga Tallinn koostab kokkuhoiuks lisaeelarve

Sandra Lepik

"Tallinn koostab kulude kokkuhoiuks lisaeelarve," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. "Kõrge krediidireitingu abil saab Tallinn praeguses olukorras võtta laenu, et teha olulisi majandust elavdavaid investeeringuid. Tänu korras rahaasjadele on meil täna võimekus oma inimestele ja ettevõtetele raskel ajal appi tulla."

  

Kõlvarti sõnul annab Tallinna konservatiivne finantskäitumine linnale praegusel ajal võimaluse kasutada reserve ja ka laene võtta.

"Sel aastal plaanime Euroopa Investeerimispangalt võtta 76,8 miljonit eurot laenu," ütles ta. "Kavatseme seda kasutada eelkõige investeeringuteks. Linn peab ka raskel ajal investeeringuid tegema. Loomulikult saame ka aru, et meie tulubaas hakkab langema ning sellepärast tegeleme kõigi valdkondade ja investeeringute üle vaatamisega."

Koolitoitu jagatakse kümme korda rohkem

"Kui nädal aega tagasi oli toidu soovijaid 1200 last, siis sel nädalal on laste arv 11 550," ütles Kõlvart. "Lähtume sellest, et see tugi peab olema tagatud kõikidele lastele, kes seda vajavad. Me ei hakka seda vajadust kontrollima, sest kui laps tuleb koolitoidu järgi, siis selleks on ka vajadus. Kui ühiskonnas ei tööta iseregulatsiooni mehhanism, siis on väga raske ka kriisist väljuda."

Samas kutsus Kõlvart vanemaid mõistlikult tasuta koolitoidu võimalust kasutama. "Kui seda vajadust reaalselt ei ole vaja, siis toiduainete varuks võtmine ei ole kindlasti mõistlik ega vastutustundlik," tõdes Kõlvart. "Võimalus on tagatud, aga loodame, et kõik teevad õigeid valikuid, sest nii või teisiti tähendab kooli toidu järgi minek kontakte."

Tallinn soovib MUPO-le täiendavaid õigusi

Tallinna linnavõim soovib, et kriisolukorras suurendab riik munitsipaalpolitseinike volitusi, kuid seni seda seaduseelnõusse lisatud pole. 

Kõlvarti sõnul vaatab linnavõim arusaamisega riigi soovi eriolukorraga seoses suurendada abipolitseinike volitusi. Samas ei saa linn aru, miks on riik seni pannud käe ette linna soovile suurendada ka munitsipaalpolitseinike volitusi, mida linn on taotlenud juba mitu aastat. 

"Loomulikult me tuletame oma soovi uuesti meelde," ütles Kõlvart, lisades, et oleks loomulik, et volitusi saavad abipolitseinike kõrva juurde ka linnapolitseinikud, kellel on pädevus ja kogemus, samuti omavalitsuse pandud kohustused korrakaitsealaseid tegevusi teha. 

Riigikogus läbis esmaspäeval esimese lugemise eelnõu, milles on esitatud ka sisulisi muudatusi eriolukorra lahendamise hõlbustamiseks. Korra tagamiseks ning abipolitseinike ja kaitseliitlaste paremaks kaasamiseks on ühtlustatud nende pädevusi koos politseiga korrakaitseliste ülesannete täitmisel. Sealjuures on abipolitseinike ja kaitseliitlaste korrakaitseliste meetmete kasutamist eriolukorra ajal laiendatud.

Mõnedele riigiasutustele on antud eriolukorra ajaks juurde pädevusi ja kaalutlusõigust, muudetud on kohalike omavalitsuste lubatud netovõla koormust ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite korda. Täpsustatud on andmetöötluse ja üldsuse teavitamise reegleid. 

Reeglite täitmisest ei tohi väsida

Kõlvart ütles, et eelseisev püha toob inimestele kolm vaba päeva, millal ei tohiks unustada viiruse levikut. "Tuleb veel natuke kannatada ja käituda vastutustundlikult eelkõige enda ja lähedaste suhtes, aga ka kogu ühiskonna suhtes. Kui me suudame enesekontrolli säilitada nii, nagu see praegu on suuremas plaanis, siis meil on lootus sellest olukorrast väljuda kiiremas korras," ütles ta.

Kõlvart kordas veelkord koroonaviirusega toimetulekuks vajalikke põhimõtteid. "Kui mõni asi tundub juba olevat tavapärane ja sellepärast mitte nii oluline, siis see on koht, kus võivad tekkida uued probleemid ja hädad. Mulle tundub, et meie ühiskond suutis näidata, et meil on eneseregulatsiooni võimekus," ütles Kõlvart. "Nüüd võib tekkida hetk, kus me väsime sellest, ilm on ilus ja soe ning võibolla ei tundugi see olukord nii hull, nagu seda kirjeldatakse. Kui see illusioon tekib, võime jõuda tagasi sinna, kust alustasime. See võib tähendada uut epideemia puhangut."

Kõlvart palus säilitada inimestel tervet mõistust. "Me oleme veel võimelised kannatama nii palju, kui vaja. Just see annab meil võimaluse sellest olukorrast kiiresti välja tulla," ütles ta.

Laadimine...Laadimine...