VIDEO! Tallinn korraldab ümber sihtasutuste töö, TTV liidetakse linnakantseleiga

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on muudatuste peamine eesmärk efektiivsuse ja teenuste kvaliteedi tõstmine.

Pilt: Albert Truuväärt

VIDEO! Tallinn korraldab ümber sihtasutuste töö, TTV liidetakse linnakantseleiga

Toimetaja: Toomas Raag

"Täna on meil olemas plaan, kuidas linnasüsteemi efektiivsemaks muuta. Selleks on meil kavas kolm etappi," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Ta täpsustas, et esimeses etapis on kavas lõpetada SA Tallinna Televisioon, SA Tallinna Arengu-ja Koolituskeskus ja AS-i Termak tegevus ning sulgeda Tallinna esindus Brüsselis.

Tallinna linn alustab linnasüsteemi struktuuri kolmeetapilise kaasajastamisega. Täna linnavalitsuses arutatud esimeses etapis toimuvad muutused linna osalusega sihtasutuste ja ettevõtete struktuuris. Sihtasutuste poolt pakutavad teenused säilivad teiste struktuuriüksuste vastutusalas. Esimese etapi muudatustega kaasneb linnasüsteemile kokkuhoid suurusjärgus 700 000 eurot aastas, seda peamiselt juhtimiskuludelt. 

"Juba ametisse astudes seadsin eesmärgiks Tallinna juhtimissüsteemi uuendamise," sõnas linnapea. "Meie eesmärk on kvaliteetsete ja muutustega kohanduvate teenuste pakkumine tallinlastele." Muudatuste plaan tugineb mitmel analüüsil ja uuringul. "Muudatused toimuvad kolmes etapis, täna alustame esimesega. Samas jätkame esimese etapi täiendava analüüsiga ning tulemustest teavitame täiendavalt," sõnas linnapea Mihhail Kõlvart.

Tallinn arendab ristmeediat

Tallinn sulgeb sihtasutuse Tallinna Televisioon (TTV), mis lahkus telekanalina vabalevist juba pool aastat tagasi. "Erinevate toimetuste liitmisest tekkiv sünergia annab võimaluse arendada ristmeediat ja olla linlase jaoks operatiivne info saamise kanal erinevates kaasaegsetes kommunikatsioonivahendites," märkis linnapea. TTV-l on üks juhatuse liige ja viis nõukogu liiget, sulgemise tulemusel kaob linna kuludest nõukogu liikmete tasu maksmine. Üksuses on praegu 18 töötajat.

"Me ei loobu inimestest, kes töötavad Tallinna Televisioonis, kes töötavad selle nimel, et linlasi kvaliteetselt teavitada. Koostöö erasektoriga on näidanud seda, et oleme saavutanud vaatajate numbri kasvu vähemate kuludega," sõnas linnapea. "Meil pole vajadust eraldi sihtasutust ülal pidada, seega ühineb Tallinna Televisiooni meeskond linnakantseleiga."

Tallinn sulgeb Brüsseli esinduse

Tallinn likvideerib ka oma ühe töötajaga esinduse Euroopa Liidu juures põhjusel, et esinduse pidamine ei ole otstarbekas. Eesti Linnade ja Valdade liidul on Brüsselis oma esindus ning pealinna huve saab kaitsta antud organisatsiooni kaudu. "Meil on hea koostöö erinevate linnade, fondide ja Euroopa Liidu organisatsioonidega. Seega on meie esindus piisav ka ilma eraldi Tallinna füüsilise esinduseta Brüsselis," märkis Kõlvart. Esinduse senised ülesanded antakse välissuhete ja protokolli osakonnale.

Samuti likvideeritakse linnavalitsuse otsusel  Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus (TAKK). Üksus on senini tegelenud erinevate välisprojektidega, seehulgas osalenud Tallinna linna kuvandi kinnistamisel piiriüleselt. TAKKi tegevus tuuakse linnakantseleisse välissuhete ja protokolli osakonna ning linna välisprojektide üksuse alla. Tallinn panustab välisprojektidesse ka edaspidi, samuti jätkub linna kui innovatsioonikeskuse propageerimine rahvusvahelisel areenil. Asutuses töötab praegu üks inimene, nõukogu liikmeid on kolm.

Termaki Autopargi AS ühendatakse Tallinna Linnatranspordi ASiga. Aktsiaselts on Tallinna linna poolt loodud äriühing Tallinna linnas puuetega inimeste liiniveoteenuse korraldamiseks. "See on unikaalne teenus, aga meil on olemas suur transpordiettevõte, kus on loodud vajalik kompetents ja materiaalne baas. Siingi on eesmärgiks teenuse kvaliteedi tõstmine ja sõidukite väljavahetamine ning moderniseerimine tulevikus," selgitas Kõlvart. Termakis on kokku 58 töötajat, nõukogu liikmeid on viis. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsis on ligi 2000 töötajat.

"Muudatused on plaanis ellu viia selle aasta jooksul. Kõik muudatused vajavad ka linnavolikogu otsust," sõnas linnapea. Vastavad dokumendid suunatakse volikokku juunikuus, menetlus algab tõenäoliselt pärast korralist puhkust. "Teise etapiga kaasnevad muutused linnakantseleis, neist informeerime enne jaanipäeva."

Tallinna linn on Eesti suurim tööandja, linna süsteemis töötab ligi 20 000 inimest.

 

Laadimine...Laadimine...