Viis Valgamaa omavalitsust arutavad ühinemist

Valgas peetakse reedel Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru vallavolikogu ning Valga linnavolikogu istung, kus otsustatakse ühinemislepingu üle.

Pilt: Scanpix

Viis Valgamaa omavalitsust arutavad ühinemist

Valgas peetakse reedel Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru vallavolikogu ning Valga linnavolikogu istung, kus otsustatakse ühinemislepingu üle.

Valga gümnaasiumis peetavate istungite päevakordades on vaid üks punkt, milleks on "Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks", teatas Valga linnavalitsuse pressiesindaja BNS-ile.

Kuna tegemist on olulise sammuga võimaliku ühinemise poole, otsustati viis istungit paralleelselt läbi viia. "Kehtiv õigusruum ei võimalda volikogude ühise istungi läbiviimist, kuid pole keeldu, miks volikogude istungid ei võiks toimuda ühel ajal ja ühes saalis," sõnas Valga piirkonna ühinemise koordinaator Katre Kikkas.

"Oleme ühinemisläbirääkimisi pidanud pikalt ja põhjalikult ning nüüd on käes aeg, mil volikogud saavad teha otsuse tuleviku osas," lausus Valga linnapea Kalev Härk. "Võime olla kindlad, et Valga piirkonnal on sellest protsessist ja haldusreformist ainult võita, kuna kõigi suurte õnnestumiste võti on just koostöö."

Ühinemislepingu avalik väljapanek oli selle aasta 10.-30. oktoobrini. Lisaks lepingu veebiversioonile oli Valga linnas leping avalikustatud linnavalitsuses ning keskraamatukogus. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg oli 31. oktoober ja tähtaegselt laekus läbirääkimiste piirkonnast kokku 40 ettepanekut ja vastuväidet.

Laadimine...Laadimine...