Viktorija Ladõnskaja jätsid parlamendist välja kaks kehtetut sedelit

Tallinna valimiskomisjoni teatel Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) nimekirjas parlamenti kandideerinud Viktorija Ladõnskaja jätsid riigikogust välja kaks sedelit, mis tuli häälte korduslugemisel kehtetuks tunnustada.

Pilt: Scanpix

Viktorija Ladõnskaja jätsid parlamendist välja kaks kehtetut sedelit

Tallinna valimiskomisjoni teatel Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) nimekirjas parlamenti kandideerinud Viktorija Ladõnskaja jätsid riigikogust välja kaks sedelit, mis tuli häälte korduslugemisel kehtetuks tunnustada.

Vastavalt valimisseadusele tuli valimiskomisjoni kinnitusel tunnistada kehtetuks sedelid, mis olid parandatud või millele märgitud number ei olnud üheselt mõistetav, samuti sedelid, millel ei olnud nõuetekohaselt kaht pitsatijäljendit.

"See kehtis ka sedelite kohta, millel oli numbrit ülekirjutuse või mahatõmbamisega muudetud," selgitas valimiskomisjoni esimees Toomas Sepp. "Ladõnskajale antud häälte ülelugemisel tunnistati kehtetuks kaks tema poolt antud häält - esimesel juhul oli tegemist hääletamissedeliga, mille tagaküljel puudus vajalik pitsati jäljend. Teisel juhul oli loetud kehtivaks sedel, millel kandidaadi registreerimisnumber oli parandatud," selgitas Sepp.

Tema sõnul on kõige vaieldavam ja tõlgendamisruumi võimaldav riigikogu valimise seaduse säte, mille järgi on kehtetu sedel, millele kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber ei ole loetav.

"Selle alusel tuleb tuvastada, millal on registreerimisnumber loetav, millal  mitte. Mõningatel juhtudel on number kirjutatud käekirjaga, mis ei võimalda valija tahtest üheselt aru saada. Seetõttu on esinenud juhtumeid, kui kokku saab komisjon, et üheselt otsustada, kas valija tahe on selge või mitte. Enamasti on sellised sedelid kehtivaks loetud," rääkis Sepp.

Riigikogu valimise seadus annab ette ka juhised, kuidas käituda olukorras, kus valija sedeli kogemata rikub või oma juba sedelile kantud valiku ümber mõtleb. Sellisel juhul on valijal õigus saada jaoskonnakomisjonilt uus sedel. Valija on kohustatud rikutud või kasutamata sedeli jaoskonnale tagastama.

"Nii Vabariigi Valimiskomisjon kui ka Tallinna linna valimiskomisjon on teinud endast kõik oleneva, et info rikutud sedeli parandamise võimaluse kohta valijani jõuaks. Näiteks sel korral oli igas kabiinis või vähemasti hääletamisruumis üleval plakat, kus muuhulgas info ka selle kohta, et numbri parandamine ei ole lubatud ning sedeli rikkumise korral tuleb küsida uus sedel," rääkis Sepp, lisades, et kahjuks jäi see nii mõnelgi juhul valijatel märkamata.

Valimissedel on koht, kuhu valija peab kirjutama selle kandidaadi numbri, kelle poolt ta oma hääle soovib anda. Sedel ei ole mõeldud kommentaaride, piltide ega muu sarnase jaoks.

"Tallinna linna valimiskomisjon on seisukohal, et solvanguid, ebatsensuurseid väljendeid või muid arvamusavaldusi ega ka joonistusi  sisalduvate sedelite avalikustamiseks pole loogilist põhjendust ning seetõttu otsustati seda mitte teha," selgitas Sepp, miks sel aastal kehtetuid ja rikutud sedeleid ei avaldata meediale.

Laadimine...Laadimine...