Viljandis maeti ümber linnavalitsuse kõrvalt välja kaevatud kolbad

Viljandi linnavalitsuse maja juures kaevetöödel päevavalgele tulnud inimkolbad sängitati pärast Tartus tehtud analüüse pühitsetud mulda.

Pilt: Scanpix

Viljandis maeti ümber linnavalitsuse kõrvalt välja kaevatud kolbad

Viljandi linnavalitsuse maja juures kaevetöödel päevavalgele tulnud inimkolbad sängitati pärast Tartus tehtud analüüse pühitsetud mulda.

Leiule satuti kevadel Laidoneri plats 5 asuva hoone põhjaküljel, kuhu paigaldati kogumiskaste, millest sajuvesi saab aegapidi maasse imbuda. Kolbad paiknesid mitmes kihis ja neid oli viisteist või kuusteist. Osa pealuid oli katki, samast leiti ka muid inimluid, eristusid roided ja reieluud, vahendas BNS ajalehte Sakala.

Viljandi linnavalitsuse arhitektuuriameti kultuuriväärtuste spetsialist Monika Vestman sõnas, et arheoloogiliste kaevamiste käigus tulid välja kivid, mis esialgsel hinnangul kuulusid veel XX sajandi algul samas paigas asunud turuhoone vundamenti. "Selles kaevendis paljandus kiht, milles leidus suurel hulgal inimluid, peamiselt kolpasid," ütles ta. "Et leitud luustikud paiknesid pinnases segamini ja sisaldasid ebaproportsionaalselt palju kolpasid ning vähemal määral muid inim­skeleti osi, oli see ilmselt ümbermatmise koht," sõnas Vestman.

Vestmani sõnul asus keskajal sellel kinnistul Pühale Johannesele ja Pühale Clarale pühendatud Viljandi peakirik. "Tõenäoliselt pärineb luude kogum kiriku kalmistult," sõnas ta.

Luud toimetati Tartu ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituuti ning analüüsid kinnitasid, et need on pärit kesk- ja varauusajast. Leitud inimjäänused maeti arvatavasti XIV või XV sajandil. Luud võidi ümber matta XVIII või XIX sajandil.

Pärast laboratoorseid uuringuid toimetati säilmed Viljandisse tagasi ja maeti Vanal kalmistul pühitsetud mulda.

Laadimine...Laadimine...