Viru tänava lillekioskid alustavad kauplemist

Linnaasutus Tallinna Turud sõlmis reedel, 2. märtsil Viru tn 26 müügikioski rendilepingud ning esimesed rentnikud on juba kioskid lilledega täitnud. Eeldatavasti saab mõnest kioskist lilli osta juba täna õhtust ning hiljemalt naistepäevaks on avatud kõik rendile antud 11 kioskit.

Pilt: Raepress

Viru tänava lillekioskid alustavad kauplemist

Linnaasutus Tallinna Turud sõlmis reedel, 2. märtsil Viru tn 26 müügikioski rendilepingud ning esimesed rentnikud on juba kioskid lilledega täitnud. Eeldatavasti saab mõnest kioskist lilli osta juba täna õhtust ning hiljemalt naistepäevaks on avatud kõik rendile antud 11 kioskit.

Tallinna linn ja enampakkumise võitjad said müügikioskite kasutuslepingud sõlmida, kuna Tallinna Halduskohus muutis lepingute sõlmimise tõkestanud kohtumäärust. Esmalt kehtivad lepingud kuni 19. märtsini ja kui määrust edasi ei kaevata, siis sõlmitakse leping täisperioodiks ehk 3 aastaks.

Kohus tutvus täiendavalt kaebuse põhjendustega ja leiab, et kellegi huvides ei ole see, et müügikioskid seisavad vaidluse ajal kasutuseta. Kohus peab usutavaks, et müügikioskite enampakkumise võitjad on sõlminud siduvad kokkulepped allhankijate ja töötjatega ootuses, et neile võimaldatakse müügikioskite kasutamist, mistõttu selle mittevõimaldamine tekitab neile lisaks saamata jäänud tulule ka otsest varalist kahju.    

Tallinna linna hinnangul on selline lahendus kõikide osapoolte huvidega arvestav ja loodab, et enampakkumise võitjad, kes alles üleeile said informatsiooni, et nad naistepäeval lilli Viru tänava müügikioskist müüa ei saa, ei ole jõudnud oma tellimusi tühistada ning naistepäeval jätkub lilli kõigile ostjatele.

Laadimine...Laadimine...