VÕIGEMAST: Maavalitsuste asemel võiks transporti korraldada omavalitsused

Valdadele-linnadele üleantav transpordiraha aitaks neil luua kohalikku transporti korraldavaid ühistranspordikeskusi kõikjal üle Eesti.

Pilt: Scanpix

VÕIGEMAST: Maavalitsuste asemel võiks transporti korraldada omavalitsused

Kai Maran

Valdadele-linnadele üleantav transpordiraha aitaks neil luua kohalikku transporti korraldavaid ühistranspordikeskusi kõikjal üle Eesti.

1. detsembril toimub Kiek in de Kökis XVI omavalitsusfoorum "Haldusreform ja ühistransport", kus räägitakse ühistranspordist maakohtades ja koolitranspordist. "Koalitsioonilepe lubab üle vaadata omavalitsuste ja maavalitsuste senised rollid ühistranspordi korraldamisel ning anda maakondliku ühistranspordi korraldus koos praeguste dotatsioonide ja vahenditega üle linnadele-valdadele," ütles foorumil esinev linnade liidu tegevdirektor Jüri Võigemast. "Oleks igati edasiviiv, kui senine maavalitsuste transpordiressurss antaks üle omavalitsustele."

Kui seni on olnud tellija rollis maavalitsused, siis edaspidi võiks Võigemasti sõnul kohalikud omavalitsused selle ülesande enda kanda võtta. "Omavalitsused omakorda võiksid selle ülesande edasi anda piirkondlikele ühistranspordikeskustele," lausus Võigemast.

"See eeldaks ühistranspordikeskuste võrgu arendamist üle Eesti. Näiteks Harjumaal ja Järvamaal on väga tugevad ühistranspordikeskused, kuid Raplamaal selline piirkondlikku ühistranspordi liiklust koordineeriv keskus puudub. Maakonnaliinide liiklust korraldavad keskused võiksid aga olla igas maakonnas, et välja kujundada elanikele võimalikult soodsam ja majanduslikult tõhusam liinivõrk, kooskõlastada sõiduplaanid ja luua ühtne piletisüsteem. Omavalitsusfoorumil peamegi aru uuenenud võimaluste üle."

"Alaline küsimus on, et omavalitsuste korraldatud koolitransport haakuks nii üldise bussiliiklusega maakonnas kui ka õpilaste päevakavaga, arvestades seejuures ka huvi- ja spordiringide aegu," rääkis  Võigemast, kelle arvates võiks siin piletite ühtlustamisel appi võtta ka infotehnoloogia võimalusi. "Näiteks võiks koolilaste sõidukaart kehtida mujalgi kui koolibussis."

Omavalitsuste kavandatav liitmine, ümberkorraldused riigihalduses ja teenuste koondumine suurematesse keskustesse muudab oluliselt eelkõige maal ja väiksemates linnades elavate inimeste liikumisvajadusi. Muu hulgas suurendavad riiklikud ümberkorraldused oluliselt ka ühistranspordi rolli avalike ja erateenuste kättesaadavusel. Kahjuks on haldusreformi aruteludes seni ühistranspordi tulevikku väga vähe käsitletud. 

Omavalitsusfoorumil arutlevad Tallinna abilinnapea Taavi Aas, Kirke Williamson maanateeametist, Jüri Võigemast linnade liidust ja Dago Antov Tallinna tehnikaülikoolist.  Välislektorid Woijciech Keblowski Brüsseli vabaülikoolist ja Henri Briche Dunkerque´i linnast Prantsusmaal. Foorumil tuleb juttu ka sellest, kas reformi mõjudega kohanemise üheks vahendiks võiks olla tasuta ühistransport praegustel maakonnaliinidel.

Laadimine...Laadimine...