Vytenis Andriukaitis: ühine e-tervishoid vähendab Euroopa Liidu sotsiaalset ebavõrdsust

"Ühtne e-tervishoiusüsteem on kasuks nii patsientidele, kui kogu Euroopa Liidule, aidates ennetada krooniliste haiguste teket, vähendades tervishoiukulutusi ning parandades ligipääsu tervishoiuteenustele," ütles Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis. "Digitehnoloogia aitab ehitada jätkusuutliku ja kättesaadava tervishoiusüsteemi, mis tagab tervise ka madala sissetulekuga kodanikele."

Pilt: Scanpix

Vytenis Andriukaitis: ühine e-tervishoid vähendab Euroopa Liidu sotsiaalset ebavõrdsust (1)

Triin Oja

"Ühtne e-tervishoiusüsteem on kasuks nii patsientidele, kui kogu Euroopa Liidule, aidates ennetada krooniliste haiguste teket, vähendades tervishoiukulutusi ning parandades ligipääsu tervishoiuteenustele," ütles Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis. "Digitehnoloogia aitab ehitada jätkusuutliku ja kättesaadava tervishoiusüsteemi, mis tagab tervise ka madala sissetulekuga kodanikele."

Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis märkis e-tervise konverentsil "Tervishoid digiühiskonnas. Digiajastu meie tervise teenistuses", et hoolimata sellest, kas oleme terved või krooniliselt haiged, aitavad digiinnovatsioonid meie tervist jälgida, heaolu tagada ja tervist paremaks muuta.
 
"Digitehnoloogiad saavad arvesse võtta ka  vaimseid ja  sotsiaalseid erinevusi," kinnitas Andriuskaitis.  "Digitehnoloogiad muudavad tervishoiu võrdsemaks - digitehnoloogia aitab ehitada jätkusuutliku ja kättesaadava tervishoiusüsteemi, mis tagab tervise ka madala sissetulekuga kodanikele."
E-tervishoid annab tema sõnul ka äärealadel ja keskustest kaugel elavatele inimestele parema ligipääsu tervishoiule näiteks telefonikonsultatsioonide näol.
 
Andriuskaitis nentis, et tervishoiukulutuste kasv tulevikus on paratamatu, kuna inimeste elukestvus üha kasvab. "Peame tagama, et pikem elu tähendab ka rohkem tervelt elatud aastaid," ütles ta. "Inimeste hea tervise juures kauem hoidmine aitaks aeglustada kulutuste kasvu."
"See, mis oli kunagi surmaga lõppev haigus on nüüd tänu meditsiini arengule krooniline haigus. 70-80 protsenti tervishoiukulutustest kulubki krooniliste haiguste raviks," märkis Andriuskaitis.
 
Digilahendused aitavad voliniku sõnul tulevikus kroonilisi haigusi nii ennetada kui kontrolli all hoida. "Need analüüsivad ja salvestavad andmeid meie igapäevase tervisekäitumise kohta - näiteks mobiiltelefonide sammulugejad," tõi ta näite. "Selle kaudu saame ise ja ka arstid jälgida igapäevaseid liikumisharjumusi ning nõu anda, mida paremini teha.
 
Andriuskaitis rõhutas, et uute lähenemiste keskmes on alati patsient. "Patsient peab olema hoolduse keskmes. Digilahendused annavad tervishoiutöötajatele võimaluse andmeid koguda ning nii reageerida kiiremini ja paremini, kui juhtub midagi ootamatut," rääkis ta.
55 protsendil eurooplastest ei ole praegu ligipääsu digitaalsetele tervishoiuteenustele, vähemalt 50 protsenti aga  oleks sellest Andriuskaitise sõnul väga huvitatud. "90 protsenti küsitletud eurooplastest oli aga nõus, et kodanikel peab olema ligipääs oma terviseandmetele," lisas ta.  Tähtsaks peeti ka võimalust anda tervishoiuteenustele ja -töötajatele elektroonilise tagasiside andmise võimalust.
 
Ühise e-tervisesüsteemi suurimateks takistajateks on hetkel Andriuskaitise sõnul Euroopa fragmenteeritud turg ja riigiti erinevad regulatsioonid. "Kuid juba praegu on käimas ettevalmistused, mis võimaldavad tulevikus näiteks digiretseptidel kehtida kogu EL-is," märkis ta lisades, et ühise digiretseptisüsteemiga on 2020.aastals arvatavasti ühinenud enamik liiduriikidest.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...