18 kooli hoolekogud taotlevad Tallinnas koolitoidu hinnatõusu

18 pealinna kooli hoolekogud saatsid esmaspäeval Tallinna linnajuhtidele pöördumise, milles taotlevad koolitoidu rahastuse suurendamist 26 protsendi võrra, mis tõstaks koolilõuna maksumuse seniselt 1,34 eurolt 1,69 eurole.

Pilt: Scanpix/ Illustreeriv pilt

18 kooli hoolekogud taotlevad Tallinnas koolitoidu hinnatõusu

Toimetaja: Moonika Tuul

18 pealinna kooli hoolekogud saatsid esmaspäeval Tallinna linnajuhtidele pöördumise, milles taotlevad koolitoidu rahastuse suurendamist 26 protsendi võrra, mis tõstaks koolilõuna maksumuse seniselt 1,34 eurolt 1,69 eurole.

Tallinna Reaalkooli hoolekogu esimees Madis Päts saatis 18 pealinna kooli hoolekogude nimel pöördumise linnapea Mihhail Kõlvartile ja abilinnapea Vadim Belobrovtsevile koolitoidu rahastamise suurendamiseks linnaeelarvest, vahenads BNS ERR-i.

Koolitoit maksab Tallinnas 1,34 eurot päevas koos käibemaksuga. 2018. aasta alguseni tuli 78 senti koolilõuna maksumusest riigieelarvest ja 56 senti Tallinna eelarvest. Sestpeale aga tõstis riik oma panuse 1 euroni päevast. Haridusminister Mailis Reps põhjendas seda sooviga anda varasemast paremad võimalused tervisliku koolilõuna pakkumiseks.

Tallinna linn aga tõmbas oma panuse seepeale varasemast sama võrra ehk 22 sendi jagu väiksemaks, nii et senise 56 sendi asemel jäi linna panuseks õpilase kohta 34 senti päevas.

Pöördumise koostanud hoolekogude hinnangul oli linna selline otsus otseses vastuolus ministeeriumi sõnastatud eesmärgiga ja elimineeris riigi seatud eesmärgi saavutamise Tallinnas.

Hoolekogude esindajad märgivad oma avalduses, et ebaselge on, millistel majanduslikel kaalutulstel määratles Tallinn 2014. aastal koolilõuna maksumuseks just 1,34 eurot ning mis eesmärgiga vähendas linn oma panust koolitoidu maksumuses.

"Eelmainitud asjaoludel on tänaseks kujunenud olukord, kus Tallinna munitsipaalüldhariduskoolides on koolitoiduraha muutumatuna püsinud juba ligemale vii aastat ning mainitud riiklike eesmärkide saavutamine Tallinna koolides on järjest komplitseeritum. Üldteada on asjaolu, et toiduainete hinnad ja tööjõukulud on viimastel aastatel märkimisväärses tempos kasvanud," seisab hoolekogude ühispöördumises.

Koolide toitlustusteenuse osutajatel on linna määruse kohaselt kohustus kulutada vähemalt 70 protsenti toidupäeva maksumusest toidukomponentidele ostmiseks ja kuni 30 protsenti toitlustamise korraldamise kulude katmiseks, mis aga hoolekogude hinnangul piirab toitlustajate võimalusi.

"Eelmainitud proportsioonide säilitamine olukorras, kus toiduainetest kiiremini tõusevad tööjõukulud, kommunaalteenuste ja vajalike seadmete hinnad ning
muud toitlustamisega seotud kulud, järjest teravama surve all," seisab pöördumises.

Pöördujad toovad esile, et samal ajal, kui linn riigi osaluse tõstmisel oma panust vähendas, on näiteid ka vastupidisest: nii Tartu linn kui ka Viimsi vald samuti kasvatasid oma panust koolitoidu eelarvesse. Nii et mitmes omavalitsuses õpilaste koolilõuna maksumuseks 1,6-1,7 eurot.

LOE KA: 

ABILINNAPEA: Tallinna koolides saab maitsvat ja tervislikku toitu 

TÕUSEV TREND: Koolid turgutavad laste tervist hommikupudruga

Laadimine...Laadimine...