2 kommentaari

eurooplane

Vasta kommentaarile

https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Контактные_языки_на_русской_основе

harry

Vasta kommentaarile

Peetruse teine1
Tervitus
1 Siimeon Peetrus, Jeesuse Kristuse sulane ja apostel - neile,
kelle osaks on saanud meie omaga sama kallis usk meie Jumala ja
Päästja Jeesuse Kristuse õiguse läbi:
2 Armu ja rahu saagu teile rohkesti Jumala ja Jeesuse, meie Issanda
tundmise kaudu!

Üleskutse pühale elule
3 Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja
vagaduseks, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud omaenese
kirkuse ja väärikusega.
4 Sel viisil on meile kingitud kõige kallimad ja suuremad tõotused,
et te nende kaudu võiksite põgeneda kaduvusest, mis
valitseb maailmas himude tõttu, ja saada jumaliku loomuse osaliseks.
5 Just seepärast te peategi olema kõigiti valmis arendama oma usus
voorust, vooruses tunnetust,
6 tunnetuses kasinust, kasinuses kannatlikkust,
kannatlikkuses vagadust,
7 vagaduses vennalikkust, vennalikkuses armastust,
8 sest kui teil seda kõike on, ja veel rikkalikult, siis te ei jää
laisaks ega viljatuks meie Issanda Jeesuse Kristuse tundmises;
9 kuid kellel seda pole, on pime ja lühinägelik; ta on unustanud,
et on puhastatud oma endistest pattudest.
10 Seepärast, vennad, olge veelgi innukamad kindlustama oma
kutsumist ja äravalimist, sest kui te seda teete, ei väärata te iial.
11 Sest nõnda võimaldatakse teile takistamatu sissepääs meie
Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse igavesse kuningriiki.

Prohvetite ja apostlite tunnistus
12 Seepärast ma tahan teile kõike seda üha meelde tuletada, kuigi te
seda küll teate ja olete kinnitatud teile antud tões.
13 Ma pean aga õigeks teid meenutamise abil virgutada, niikaua kui
ma olen selles telgis,
14 teades, et mu telgi mahavõtmine on varsti käes, nagu ka meie
Issand Jeesus Kristus on mulle seda teatanud.
15 Aga ma tahan hoolt kanda, et teie igal ajal ka pärast minu
lahkumist võiksite neid asju mäletada.

16 Meie Issanda Jeesuse Kristuse väge ja tulemist ei ole me
teile teatanud mingeid targutavaid müüte jäljendades, vaid me oleme
tema suurust näinud oma silmaga.
17 Sest ta sai au ja kirkust Jumalalt Isalt, kui ilmvõrratult
kirkuselt kostis talle hääl: „See on minu armas Poeg,
temast on mul hea meel!” -
18 Ja seda häält me kuulsime tulevat taevast, kui me olime koos
temaga pühal mäel.
19 Ja nii on meil midagi kindlamat prohvetisõnast ja te teete
hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras paigas,
kuni päev hakkab hahetama ning koidutäht tõuseb teie südameis.
20 Seda mõistke esmalt, et ühtki prohvetiennustust Pühakirjas ei
või omapäi seletada,
21 sest iialgi pole ühtegi prohvetiennustust esile toodud inimese
tahtel, vaid Pühast Vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades
sõnumi Jumala käest. kiri1

Laadimine...Laadimine...