KAUR KÖTSI: Probleemsed noored peavad tundma, et igast raskusest on võimalik üle saada

Sellest nädalast lõpetasid töö alaealiste komisjonid, selle asemel hakkab riik pakkuma abivajajaile senisest tõhusamat tugivõrgustikku. "Otsesuhtlus näiteks noorsootöötajatega peaks andma kindluse, et igast raskusest on võimalik üle saada," ütles Eesti noorsootöö keskuse asedirektor Kaur Kötsi. "Igaüks saab personaalse plaani, kuidas probleemist välja tulla."

Pilt: Scanpix

KAUR KÖTSI: Probleemsed noored peavad tundma, et igast raskusest on võimalik üle saada

Kai Maran

Sellest nädalast lõpetasid töö alaealiste komisjonid, selle asemel hakkab riik pakkuma abivajajaile senisest tõhusamat tugivõrgustikku. "Otsesuhtlus näiteks noorsootöötajatega peaks andma kindluse, et igast raskusest on võimalik üle saada," ütles Eesti noorsootöö keskuse asedirektor Kaur Kötsi. "Igaüks saab personaalse plaani, kuidas probleemist välja tulla."

"Omas ajas oli alaealiste komisjon kindlasti vajalik, kuid mingi repressiivsuse varjund tal siiski oli," rääkis Eesti noorsootöö keskuse asedirektor Kaur Kötsi. "Olen ise klassijuhatajana alaealiste komisjonis osalenud ja võin öelda, et noortele oli komisjoni ette ilmumine üsna raske üleelamine. Loodan, et uus süsteem saab olema rohkem noori toetav ja nõustav."

"Seni otsustas alaealiste komisjon, milliseid mõjutusvahendeid alaealiste õigusrikkujate suhtes kasutada," ütles justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja Tanel Kalmet. "Uuest aastast kaob see vahelüli ära."

Kohalik omavalitsus saab nüüdsest suunata lapsi otse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele. Näiteks sobivasse sotsiaalprogrammi või vestlusele psühholoogiga.

Igaühele isiklik plaan

Kötsi sõnul vajavad noored sõbralikku tugivõrgustikku alates noorsootöötajaist.

"Otsesuhtlus näiteks noorsootöötajatega peaks andma kindluse, et igast raskusest on võimalik üle saada," ütles Kötsi. "Igaüks saab personaalne plaani, kuidas probleemist välja tulla."

Alaealiste komisjonid annavad lõpetamata alaealiste õigusrikkumiste asjad aastavahetusel üle lapse elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele, kes vajadusel nende laste abivajadusega tegelema hakkab.

"Alaealiste komisjonide tegevuse lõppemisel saavad kohalikud omavalitsused keskenduda õigusrikkumiste asemel laste murede ja halva käitumise sügavamate põhjuste leidmisele," rääkis sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik Elise Nikonov.
Laieneb ka lepitusteenuse sihtrühm ning teenust on õigustatud saama ka alla 14-aastased süüteo toime pannud lapsed. Lisaks tekib kohalikel omavalitsustel võimalus suunata alla 14-aastaseid lapsi multidimensioonilise pereteraapia teenusele.

Kosunud riigieelarve

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust rahastab riik. Riigieelarves on 2018. aastaks suure abivajadusega ning õigusrikkumisi toime pannud lastele mõeldud teenustele ette nähtud 1,3 miljonit eurot.

Kriminaalmenetluses võib uuest aastast vähemtähtsate rikkumiste puhul menetluse lõpetada, kui alaealine nõustub osalema lepitusteenusel või kahju muul moel heastama. Viimase võimalusena, kui muud ükski mõjutusvahend tulemust ei anna, võib asja edastada kohtusse.

Kui aga asi jõuab kohtusse, võib kohus otsustada paigutada vahistatud alaealise vangla asemel kinnisesse lasteasutusse. Kinnine lasteasutus on mõeldud lastele, kelle käitumine on endale või teistele ohtlik ja keda ei ole võimalik aidata ühelgi teisel moel.

Laadimine...Laadimine...