Laste ja perede heaolu ümarlaual arutati lastekaitsetöötajate tänast ja tulevast töökorraldust

Täna toimus järjekordne laste ja perede heaolu ümarlaua koosolek, kus osalesid lastekaitse spetsialistid, linnaosade juhtivtöötajad ning Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti töötajad.

Pilt: Raepress

Laste ja perede heaolu ümarlaual arutati lastekaitsetöötajate tänast ja tulevast töökorraldust

Täna toimus järjekordne laste ja perede heaolu ümarlaua koosolek, kus osalesid lastekaitse spetsialistid, linnaosade juhtivtöötajad ning Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti töötajad.

Sissejuhatava sõnavõtuga esines abilinnapea Merike Martinson. Juta Saarevet KPMG Baltics OÜst esitles Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poolt tellitud uurimust "Linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekande osakondade lastekaitsetöötajate tänase töökorralduse analüüs ja optimaalse töökorralduse mudeli väljapakkumine."

Uurimuses toodi välja, et hetke suurim probleem on Tallinna lastekaitse töötajate lahkumine oma töökohtadelt. Uurimuses analüüsiti lastekaitsetöötajate palku nii Tallinnas kui ka lähivaldades - Tallinna lastekaitsjate töötasud polnud kaugeltki kõige suuremad.

Ettekandes käsitleti veel ka lastekaitsjate töökorraldusega seonduvat ning räägiti muudatustest seadusandluses, mis lastekaitsetöös jõustuvad 1. jaanuaril 2018.

Järgnes analüüs tõstatatud ettepanekute teemadel.

Laadimine...Laadimine...