LASTEARST: Ülekaal lapsepõlves võib tekitada tervisehädasid kogu eluks

"Iga kolmas laps Euroopas on ülekaaluline. Üle 60 protsendi nendest lastest säilitab oma ülekaalulisuse ka täiskasvanueas," märkis dr Lagle Suurorg, kelle sõnul on ülekaalu soodustavaks probleemiks ka see, et lapsed ei söö sooja koolitoitu, vaid ostavad puhvetist saiakesi.

Pilt: Scanpix

LASTEARST: Ülekaal lapsepõlves võib tekitada tervisehädasid kogu eluks

Triin Oja

"Iga kolmas laps Euroopas on ülekaaluline. Üle 60 protsendi nendest lastest säilitab oma ülekaalulisuse ka täiskasvanueas," märkis dr Lagle Suurorg, kelle sõnul on ülekaalu soodustavaks probleemiks ka see, et lapsed ei söö sooja koolitoitu, vaid ostavad puhvetist saiakesi.

SA Tallinna Lastehaigla lastearst dr Lagle Suurorg nentis, et lapsepõlve ülekaal võib mõjutada inimeste läbi kogu elu ning sellest on saanud üle-Euroopaline probleem. "Iga kolmas laps Euroopas on ülekaaluline. Üle 60 protsendi nendest lastest säilitab oma ülekaalulisuse ka täiskasvanueas," märkis ta. "Asi on väga tõsine."
 
"Ülekaal kahjustab füüsilist ja vaimset tervist" ütles dr Suurorg konverentsil "Kool-laste tervise kujundaja"  ja lisas, et ekspertide hinnangul on aastaks 2025 5-17-aastastest lastest on 268 miljonit ülekaalus ning nendest umbes 100 tuhat on lausa rasvunud.
"Ma arvutasin nende arvude järgi välja, et Eestis peaks olema selleks ajaks 40 tuhat ülekaalus last," ütles ta.
 
Dr Suuroru sõnul on koolil väga oluline roll laste ülekaalu ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks nii kehalise kasvatuse ja liikumisõpetuse kui ka tervisedenduse kaudu, lisaks ka perekonna kaasamine terviseõpetusse ja -kasvatusse.
 
Koolipäevad võiksid dr Suuroru hinnangul olla aktiivsemad. "Istutakse palju, piiratud on liikumisvõimalused. Umbes 15 protsenti lastest ei ole sportlikud, nad ei taha liikuda," nentis ta. "18 protsenti lastest on ka haigusega, näiteks astmaga, kes ei saa tavalist kehalist kasvatust ja liikumist teha. Kuidas nende lastega toimetatakse? "
 
Kool mõjutab laste tervist tohtri sõnul tervikuna - alates sotsiaalsetest suhetest kuni otsese  liikumisõpetuseni. Liikumisõpetus peaks olema tema hinnangul ka sõimerühmade kavas, et tekitada lastes liikumisrõõmu juba maast-madalast.
 
Tervisedendusest koolides on Suuroru sõnul enim kasu, kui seda tehakse ühtse standardi järgi, ning tulemusi monitooritakse.
 
"Me peame hindama laste kehamassi indeksit ühtedel alustel. Ülekaalulisus hakkab sealt peale, kus lapse vanuse ja soolise kasvu-kaalu kõver ületab 80ndat protsentiili," rääkis ta lisades, et protsentiilis väljendatud KMI on täpsem, kui praegu üldlevinud absoluutarvudel põhinev väljendusviis. "Need absoluutsed numbrid, mis meile antakse 17-25, need absoluutsed numbrid on väga kritiseeritud."
 
Dr Suuroru sõnul on üheks laste ülekaalu tekitavaks probleemiks ka see, et lapsed ei söö koolis sooja toitu ning ostavad selle asemel koolipuhvetist saiakesi. Klassijuhatajad ja õpetajad võiksid tema hinnangul koolitoidu populariseerimisele kaasa aidata, kuna vanematel on seda kodust raskem teha. "Õpetajad võivad rääkida lastega ja olla neile eeskujuks. Laps võib ära unustada, mis õpetaja rääkis, aga ta ei unusta kunagi, mis õpetaja tegi. See on tõsi kõiges - ka tervislikus toitumises ja näksimises," ütles ta.
Laadimine...Laadimine...