Lastehoiukohtade loomiseks on jaotamisel 2,5 miljonit eurot

26. veebruaril avatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel teine taotlusvoor lapsehoiukohtade loomise ja teenusepakkumise toetamiseks kuni seitsme-aastastele lastele - teiseks taotlusvooruks on Euroopa Sotsiaalfondist ette nähtud 2,5 miljonit eurot. "Järjest olulisem on lapsehoiukohtade paindlikkus, et kohalikud omavalitsused suudaksid tagada hoiukohti erivajadustega lastele, aga ka neile peredele, kus vanemad töötavad tavapärasest erinevatel kellaaegadel," ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. 

Pilt: Scanpix

Lastehoiukohtade loomiseks on jaotamisel 2,5 miljonit eurot

26. veebruaril avatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel teine taotlusvoor lapsehoiukohtade loomise ja teenusepakkumise toetamiseks kuni seitsme-aastastele lastele - teiseks taotlusvooruks on Euroopa Sotsiaalfondist ette nähtud 2,5 miljonit eurot. "Järjest olulisem on lapsehoiukohtade paindlikkus, et kohalikud omavalitsused suudaksid tagada hoiukohti erivajadustega lastele, aga ka neile peredele, kus vanemad töötavad tavapärasest erinevatel kellaaegadel," ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. 

"Toetuse andmise eesmärk on võimaldada lapsevanematel vastavalt oma soovidele tööturul osaleda. Järjest olulisem on ka lapsehoiukohtade paindlikkus, et kohalikud omavalitsused suudaksid tagada hoiukohti erivajadustega lastele, aga ka neile peredele, kus vanemad töötavad tavapärasest erinevatel kellaaegadel,"vahendas BNS sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnu. "Seetõttu on võimalik toetust taotleda ka ebastandardsetel aegadel avatud hoiukohtade loomiseks, mis on avatud näiteks õhtustel aegadel või nädalavahetustel. Teises taotlusvoorus saavad ka tööandjad luua lapsehoiukohti, mis võimaldaksid töötajatel tuua lapsed tööandja ruumidesse või tööandja läheduses asuvasse lapsehoidu,"lisas minister.

Toetust antakse projektile, mille tegevustega luuakse uus lapsehoiukoht või uus eriilmeline lapsehoiukoht 0–7-aastasele lapsele ning projekti raames loodud kohal osutatakse lapsehoiuteenust või antakse alusharidust.

Lisaks tavapärastele lapsehoiukohtadele toetatakse teises taotlusvoorus eriilmeliste lapsehoiukohtade loomist, mis vastavad piirkonna perede tööajakorraldusele ja spetsiifilisematele vajadustele, näiteks hoiukohad erivajadustega lastele, ebastandardsetel aegadel töötavad hoiukohad ning tööandja juures asuvad või võõrkeelsed hoiukohad.

Toetust võib taotleda kohalik omavalitsus, eraõiguslik juriidiline isik, valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus.

Ühte lapsehoiukohta toetatakse Eurostati andmete alusel määratud ühikuhinnaga, milleks on 245 eurot ühes kalendrikuus ehk 2941 eurot aastas. Euroopa Sotsiaalfondi toetuse osakaal on 75 protsenti, omafinantseeringumäär on 25 protsenti. Ühikuhind katab kõik teenuse osutamisega seotud kulud, mis tähendab, et lapsehoiukoha kuludokumente eraldi ei ole vaja esitada.

2015. aastal toimunud esimese taotlusvooru tulemusel loodi juurde 568 uut lapsehoiukohta. Kokku on kahe taotlusvooru kohta eesmärk luua 1200 uut lapsehoiukohta.

Tegemist on Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava meetme "Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks"tegevusega "Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele“. Taotlusvooru viib läbi Sihtasutus Innove.

Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor on avatud 26. veebruarist kuni 25. aprillini. Taotlusvooru tutvustamiseks toimuvad märtsikuus Tallinnas ja Tartus infopäevad. Täpsema info toetuse tingimuste ja tähtaegade kohta leiate Sihtasutus Innove koduleheküljelt .

Laadimine...Laadimine...