Linn soovib kolmes lasteaias ja koolis tasuta mahetoitu pakkuda

Esialgu oleks kolme lasteaia ja kolme kooli toidust taimemürgivaba kolmandik ning linn kataks kõik tekkivad kulud.

Pilt: Albert Truuväärt

Linn soovib kolmes lasteaias ja koolis tasuta mahetoitu pakkuda

Esialgu oleks kolme lasteaia ja kolme kooli toidust taimemürgivaba kolmandik ning linn kataks kõik tekkivad kulud.

"Praegu linna lasteasutustes pakutav koolitoit on igati tervislik ja arvestab laste vajadusi," kinnitas linna haridusameti terviseedendamise vanem-spetsialist Age Tamm. Tema sõnul saavad lapsed kõhu täis, toit on mitmekesine ning sisaldab vajalikul hulgal kaloreid. Kuid linn ei taha sellega piirduda, vaid soovib pakkuda lastele taimemürkidest vaba toitu.

Abilinnapea Züleyxa Izmailova soovib käivitada pilootprojekti, millega läheb osaliselt mahetoidule üle kuus kooli ja kuus lasteaeda. Izmailova selgitas, et mahetoit ei ole luksus, vaid aja nõue.

Peagi selguvad tootjad

"Kui me tahame, et meie lapsed saaksid tulevikus terveid järglasi, siis peab inimeste suhtumine mahetoitu muutuma mõistvamaks," lausus Izmailova. "Alati jääb taimedesse teatud osa nende kasvatamisel kasutatud kemikaale, mis kahjuks jõuavad ka meie toidulauale. Kõik tootjad ütlevad, et oi, see natukene mürki ei tee inimesele midagi. Aga see pole kaugeltki nii. Need eri mürgid saavad meie kehas kokku ja teevad seal mingeid omapäraseid kokteile. Arvatakse, et seetõttu ongi tänapäeval lastel palju allergiat."

Esialgu oleks mahe umbes kolmandik laste toidust. Kõike kohe asendada paraku ei saa, sest Eestis ei kasvatata vajalikul hulgal mahesea- ega mahekanaliha.  "Me ei tea preagu täpselt ka seda, kui palju meil on mahedat puuvilja. Aga kõiksugu helbed ja teraviljad ning juurviljad on meil olemas," nentis Izmailova.

Praegu otsivad projektis osalevad lasteasutused mahetoidu pakkujaid. Izmailova läheb aga lähipäevadel Taani uurima, kuidas 90% sealseid avalikke asutusi mahetoitu pakub.

Tänavu märtsis tallinlaste seas korraldatud uuringu järgi suhtub 86% linlastest positiivselt ideesse hakata Tallinna lasteaedades ja koolides pakkuma lastele mahetoitu.

Enim ehk 42% vastajatest põhjendas oma arvamust sellega, et mahetoit on tervislik ja kasulik. Negatiivse poole pealt mainis 12% vastajatest, et mahetoit on kallis. Mõne mahetoote hind on kolm kuni kümme korda hariliku toidu hinnast kallim.

Abilinnapea Izmailova on aga veendunud, et suure tarbimisega muutub ka mahetoit odavamaks. "Isegi oma pilootprojekti raames räägime sadadest tonnidest ja tuhandetest sööjatest," ütles ta. "Loodan, et nüüd hindavad ka meie mahetootjad oma võimalusi, ning kui on tekkinud nõudmine, pakuvad nad seda toitu rohkem ning hindki läheb alla. Selles seisneb ka taanlaste fenomen. Alati on suurel hulgal odavam toota kui väikestes kogustes."

Linn on lubanud katta kõik kulud, mis selle pilootprojekti käigus tekivad.

Eeskujuks teistele

Veidi üle kahe kolmandiku sooviks laste toidulaual näha tunnustatud mahetootjalt ostetud toiduaineid. Umbes sama paljud peavad mahetoiduks ka ise kasvatatud puhast toitu, milles puuduvad sünteetilised väetised ja taimekaitsevahendid.
Viiendik tallinlastest on viimase 12 kuu jooksul vähemalt kord nädalas ise mahetoitu ostnud, sealjuures ainult 2% ostab seda pea iga päev ja 19% kord või paar nädalas. Korra või paar kuus ostab mahetoitu 21% pealinlastest ning harvemini kui kord kuus viiendik. Üldse ei ole 12 kuu jooksul mahetoitu ostnud 15% tallinlastest.

Võrreldes 2016. aastaga on iganädalaste ostjate hulk suurem. See näitab, et mahetoitu peetakse kalliks ja paljud ei saa aru, miks seda üldse vaja on. Mahetoidu sagedasi ostjaid on keskmisest enam kõrgharidusega tallinlaste seas, see näitab, et mahetoitu hindavad rohkem haritud linlased.

"Tallinna projekt on ka signaal kogu ühiskonnale – hakakem rohkem sööma toitu, milles ei ole mürkainete jääke," mainis Izmailova.

Lapsed kannatavad mürkide käes enim


• 1960ndatest ehk ajast, kui taimekaitsevahendeid laiemalt kasutama hakati, on arenenud riikides elanike haigestumus vähkkasvajatesse pidevalt suurenenud.


• Eriti vastuvõtlikud on pestitsiididest põhjustatud tervisehäiretele väikelapsed. Lastel võivad tekkida hingamisraskused, lööve, oksendamine, kõhulahtisus, tasakaaluhäired ja uimasus. Pikaajaline taimemürkidega kokkupuutumine suurendab vähki haigestumise riski ja võib põhjustada kroonilist kopsupõletikku. Pestitsiide on peetud ka meeste viljatusprobleemide tekitajaks. Kanadas korraldatud uuringust selgus, et ligi 60%  pestitsiidimürgistusega haiglatesse sattunud patsientidest olid alla kuueaastased lapsed, teine suur riskirühm on talupidajad ja nende perekonnaliikmed.


• Põhja-Carolina ülikooli ja USA Bethesda vähiinstituudi uurijad avastasid, et kahe palju kasutatud põllumajanduspestitsiidi (Paraquat ja Maneb) kombinatsioon soodustab Parkinsoni tõve tekkimist. Taimekaitsevahendid võivad põhjustada ka autismi ja õpiraskusi, hüperaktiivsust, meeste steriilsust ja erektsioonihäireid, raseduse katkemist.


• Mida kaugemalt ja soojema kliimaga paigast on puu- ja köögiviljad pärit, seda rohkem on neid tõenäoliselt putuka- ja taimemürkidega pritsitud.

Laadimine...Laadimine...