Maria Jufereva: Tallinnas võiks olla korteriühistute asemel  munitsipaalhaldusettevõtte

Ajavahemikul 8.-9.juunil külastas Lasnamäe Linnaosa Valitsuse delegatsioon, eesotsas Maria Juferevaga, sõprusvisiidiga Riia Ida halduskogu. Visiidi käigus tutvusid Lasnamäe delegatsiooni esindajad Riia Ida halduskogu tööga, kohtumisel arutati haldus- ja kommunaalalaseid küsimisi ning vesteldi pagulasteemal.

Pilt: Lasnamäe LOV

Maria Jufereva: Tallinnas võiks olla korteriühistute asemel munitsipaalhaldusettevõtte (1)

Ajavahemikul 8.-9.juunil külastas Lasnamäe Linnaosa Valitsuse delegatsioon, eesotsas Maria Juferevaga, sõprusvisiidiga Riia Ida halduskogu. Visiidi käigus tutvusid Lasnamäe delegatsiooni esindajad Riia Ida halduskogu tööga, kohtumisel arutati haldus- ja kommunaalalaseid küsimisi ning vesteldi pagulasteemal.

Lasnamäe delegatsiooni võttis vastu Ida halduskogu tegevdirektor Dmitri Pavlov ning tema asetäitja Uldis Blicavs. Arutelu keskpunktis olid teenused, mis linnaosavalitsus pakub elanikele ning päevakorral olid ka korteriühistute haldamise probleemid ning küsimused.

Väärib mainimist, et Riias tegutseb lisaks Eesti jaoks tuttavate korteriühistute süsteemile ka kortermajade munitsipaal haldusettevõte. Hetkel haldab see organisatsioon ligi 4300 Riia kortermaja.

"Meil on kõigil oma kogemused ning saavutused, kuid mõnikord on hea saada tagasisidet ja hinnangut tehtud tööle ka teiste suurte riikide spetsialistide poolt. Ühiskoos me suudame näha asju teistmoodi ning leida vajalikke juhtnööre tekkinud probleemide lahendamiseks. Visiidi käigus saime teada palju uut ja huvitavat. Kahjuks on juhtumid, et meie poole pöörduvad korteriühistute tavaliikmed palvega aidata leida lahendusi konfliktidele korterühistute juhtkonnaga ja paljudel on tõesti olemas tõsised probleemid. Munitsipaal haldusettevõte oleks heaks alternatiiviks korterihaitute süsteemile ja elanikel oleks ka valikuvõimalus. Selline kortermajade haldamise vorm olemas nii Minskis, kui ka Riias," võttis kokku visiidi tulemused Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva.

"Arutasime koostöövõimalusi meie omavalitsuste vahel ja sõlmime koostöölepet juba lähikuudel," lisas Ida halduskogu tegevdirektor Dmitri

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...