MARIKA TUUS-LAUL: Paindlikum vanemahüvitis motiveerib isasid lapsi hoidma ja vähendab palgalõhet

Kui enne kasutas lapsehoolduspuhkust ja vanemahüvitise võimalust vaid ligi kümnendik isadest, siis vastalanud aastal võib nende arv hüvitistingimuste muutudes suureneda. "Meie vanemahüvitise süsteem on maailmas helde ja ainulaadne, selle põhiveaks oligi seni vähene paindlikkus," tõdes riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Marika Tuus-Laul. "Nüüd saavad vanemad lapse esimese kolme eluaasta jooksul paremini otsuseid teha, kas ja millal lapsepuhkuse välja võtavad, peatavad või taaselustavad. "

Pilt: Scanpix

MARIKA TUUS-LAUL: Paindlikum vanemahüvitis motiveerib isasid lapsi hoidma ja vähendab palgalõhet

Kai Maran

Kui enne kasutas lapsehoolduspuhkust ja vanemahüvitise võimalust vaid ligi kümnendik isadest, siis vastalanud aastal võib nende arv hüvitistingimuste muutudes suureneda. "Meie vanemahüvitise süsteem on maailmas helde ja ainulaadne, selle põhiveaks oligi seni vähene paindlikkus," tõdes riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Marika Tuus-Laul. "Nüüd saavad vanemad lapse esimese kolme eluaasta jooksul paremini otsuseid teha, kas ja millal lapsepuhkuse välja võtavad, peatavad või taaselustavad. "

Alates märtsist on võimalik vanemahüvitise maksmise ajal teenida senisest suuremat töist tulu. Vanemahüvitise maksmise ajal saab teenida töist tulu kuni pool vanemahüvitise ülempiirist (2018. aastal hinnanguliselt 1544 eurot kalendrikuus), ilma et hüvitist vähendataks. Vanemahüvitise saajale tagatakse senise poole hüvitise asemel hüvitise määr, mis on 2018. aastal 470 eurot.


Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikme Marika Tuus-Lauli sõnul lubavad vanemahüvitise muudatused vähendada palgalõhet ja julgustavad naisi taas tööle siirduma.

"Vanemahüvitise tõus on vägagi märgatav," rääkis Tuus-Laul. "Senised naiste pikad karjäärikatkestused vaid suurendasid palgalõhet, seetõttu peaks paindlikum vanemahüvitus olukorda parandama. Naiste palk on praegu ligi viiendiku võrra meestest väiksem."

Uuenenud vanemahüvitise süsteem peaks Tuus-Lauli sõnul ergutama senisest enam lapsega koju jääma isasid.

"Mullu kasutas lapsehoolduspuhkuse võimalust vaid 9,3 % isadest," ütles Tuus-Laul. "Meie vanemahüvitise süsteem on maailmas helde ja ainulaadne, selle põhiveaks oligi seni vähene paindlikkus. Nüüd saavad vanemad lapse esimese kolme eluaasta jooksul paremini otsuseid teha, kas ja millal lapsepuhkuse välja võtavad, peatavad või taaselustavad. "

Tuus-Lauli sõnul peaks isasid motiveerima lapse eest hoolitsema ka nende järgmistel aastatel jõustuv täiendav vanemahüvitis.

"Kolmekümne päevane isade täiendav vanemahüvitis on senise kümnepäevase isapuhkuse laiendus," lisas Tuus-Laul. "Isal on vabadus valida, kas ta kasutab seda või mitte, sest võib vanemahüvitist saada emaga samal ajal või ka üksi."

Vanemapuhkus ühendab kõiki lapsega seotud puhkusi nagu näiteks lapsehoolduspuhkus, isapuhkus, lapsepuhkus ja puudega lapse vanema puhkus.

Laadimine...Laadimine...