Martinson: Tallinn on muutunud puuetega inimeste jaoks kindlasti mugavamaks ja sõbralikumaks

Tallinna Puuetega Inimeste Koja 20. juubeli puhul sõnas abilinnapea Merike Martinson, et koda on oma tööd hästi teinud. "Koda seisab selle eest, et tagada puuetega inimestele Tallinnas kvaliteetsed, vajaduspõhised ja kättesaadavad teenused, seisab selle eest, et muuta tallinlaste hoiakuid puuetega inimeste suhtes positiivsemaks."

Pilt: Raepress

Martinson: Tallinn on muutunud puuetega inimeste jaoks kindlasti mugavamaks ja sõbralikumaks

Tallinna Puuetega Inimeste Koja 20. juubeli puhul sõnas abilinnapea Merike Martinson, et koda on oma tööd hästi teinud. "Koda seisab selle eest, et tagada puuetega inimestele Tallinnas kvaliteetsed, vajaduspõhised ja kättesaadavad teenused, seisab selle eest, et muuta tallinlaste hoiakuid puuetega inimeste suhtes positiivsemaks."

Täna peeti Tallinna Puuetega Inimeste Koja seminar teemal "Puuetega inimeste esindusorganisatsioonide roll kodanikuühiskonnas“, mis oli pühendatud koja 20. juubelile. Seminar toimus Tallinna Puuetega Inimeste tegevuskeskuses, Endla 59.

Tallinna abilinnapea Merike Martinson ütles oma sõnavõtus, et Tallinna linnavalitsuse ja MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koja vahel on sõlmitud koostööleping alates 9. oktoobrist 2002. Seega saab leping järgmisel nädalal 15. aastaseks. mis tähistab ju järjekordset juubelit. "Koda seisab selle eest, et tagada puuetega inimestele Tallinnas kvaliteetsed, vajaduspõhised ja kättesaadavad teenused, seisab selle eest, et muuta tallinlaste hoiakuid puuetega inimeste suhtes positiivsemaks. Ja seda on koda teinud hästi“, sõnas Martinson.

"Koostöös kojaga on Tallinna linnavalitsus korraldanud Invamessi, töötanud välja ligipääsetavuse arengusuunad aastateks 2016 – 2022, kohandanud eluasemeid puuetega inimestele vastavaks - seda on tehtud nii linna eelarvest kui ka pilootprojekti käigus koostöös riigiga. Invatranspordi uus kord võeti Tallinnas vastu alles paar nädalat tagasi. Aastate jooksul on teenusele eraldatud raha mitmekordselt suurenenud. Kasvanud on ka isikliku abistaja teenus. Psüühikahäiretega noortele on linna poolt loodud rehabilitatsioonikodu, mis on esimene Eestis. Tehtud on veel paljugi, nii et nende aastate jooksul on pealinn muutunud puuetega inimeste jaoks kindlasti mugavamaks ja sõbralikumaks," sõnas abilinnapea oma tervitussõnavõtus.

Seminaril olid sõnavõtud ja tegevused jagatud kolme plokki. Esimeses plokis tervitati ja anti ülevaade Tallinna Puuetega Inimeste koja tegevusest.

Teises teemaplokis olid soojendus- ning tutvumismängud ning kolmandas plokis räägiti esindusorganisatsioonide rollist. Arutleti teemal, millist rolli mängivad puuetega inimeste esindusorganisatsioonid nii oma liikmete esindamisel kui ka kodanikuühiskonnas üldisemalt.

Laadimine...Laadimine...