Matusetoetust saavad kõigi lahkunute omaksed

Kui vahepeal sõltus matusetoetuse saamine lahkunu lähedaste sissetulekust, siis nüüd kehtib see taas kõigi puhul.

Pilt: Scanpix

Matusetoetust saavad kõigi lahkunute omaksed

Kui vahepeal sõltus matusetoetuse saamine lahkunu lähedaste sissetulekust, siis nüüd kehtib see taas kõigi puhul.

Riigikogu taastas mullu detsembris 2009. aastal kaotatud üldise matusetoetuse ja eraldas selle maksmiseks kohalikele omavalitsustele 4 miljonit eurot. Linnavolikogu kehtestas nüüd tingimused ja korra, kuidas lähedast inimest viimsele teele saatvad omaksed saavad 250 euro suurust matusetoetust pealinnas taotleda.

Volikogu esimees Mihhail Kõlvart rõhutas, et sellest aastast saavad matusetoetust taotleda kõik, kes korraldavad matust elust lahkunud ametlikule Tallinna elanikule. "Matusetoetuse saamine ei sõltu enam taotleja sissetulekust, sest nüüd on toetus lisatud universaaltoetuste alla," lisas ta.

Tõendit pole enam vaja

Ka 2014. aastast maksis riik matusetoetust, kuid ainult toimetulekutoetust saavatele omastele. Tallinna linn varem matusetoetusi sellise nimetuse all ei maksnud, kuid inimestel oli võimalus saada toetust erakorraliste juhtumitega seotud väljaminekute osaliseks hüvitamiseks.

Matusetoetuse saamiseks tuleb matuse korraldajal pöörduda kõigepealt lahkunu linnaosa sotsiaalhoolekande osakonda või Tallinna perekonnaseisuametisse. Sotsiaalhoolekande osakonnale pole vaja surmatõendit esitada, sest sotsiaaltöötajad saavad andmeid ise rahvastikuregistrist vaadata. Taotluse vormi saab kohapealt ja ka Tallinna kodulehelt aadressilt https://taotlen.tallinn.ee/.

Sotsiaalhoolekande osakonda isiklikult kohale minema ei pea, taotluse võib saata ka digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga. Tulevikus saab taotluse vormistada ka Tallinna kodulehel asuva avalike teenuste infosüsteemi kaudu.

Taotlus esita kolme kuu jooksul

Taotlusi saab esitada kolme kuu jooksul pärast inimese surma. Matusetoetus makstakse välja kümne tööpäeva jooksul pärast nõuetekohase taotluse esitamisest.

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder juhtis tähelepanu sellele, et matusetoetuse saamiseks peab lahkunu viimane elukoht rahvastikuregistri järgi olema Tallinna linn ja tema surmaaeg mitte varasem kui 1. jaanuar 2018. Kui toetuse taotleja ei ole lahkunuga sugulane või tema elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole lahkunu viimase elukohaga sama, tuleb taotlusse märkida, milline on matuste korraldaja seos lahkunuga. Sotsiaalhoolekande osakondadel ja Tallinna perekonnaseisuametil on õigus nõuda matuste korraldamise kohta vajadusel ka täiendavaid tõendeid.

"Kahtlemata ei kata see toetus kõiki matustega seotud kulusid," ütles Mölder. "Matuste korraldamine on kulukas ja keeruline, kuid kindlasti on toetus raskel ajal siiski abiks. Matusebüroode ja kalmistute andmetel läheb Tallinnas kõige lihtsam, ilma vähimagi tseremooniata matus maksma vähemalt 600 eurot ja tavalise lihtsa matuse kulud ulatuvad 1600-2000 euroni."

Laadimine...Laadimine...