2 kommentaari

nüanss veel

Vasta kommentaarile

Põhjuseks on see, et sama aadress võib olla ka teistel kaasomanikel, kes on aga täiesti võõrad inimesed.
Ja kui mõni kaasomanik on vastu, siis ei saa ka mõttelisi osi notariaalselt kinnitada ja kasutuskorda kehtestada.

nüanss

Vasta kommentaarile

Aga kuidas on siis, kui ei ole tegemist korteriomandi, vaid kaasomandiga, kus on tegemist mõtteliste osadega elamispinnast, ja mõttelised osad on isegi notariaalselt kinnitatud?
Kui mõttelised osad on notariaalselt kinnitamata, siis üksikult elav pensionär ilmselt toetust ei saagi.

Laadimine...Laadimine...