Riik rahastab 75 päeva- ja nädalahoiuteenuse koha loomist

Suure hooldusvajadusega psüühilise erivajadusega inimestele luuakse üle Eesti 75 päeva- ja nädalahoiuteenuse kohta.

Pilt: scanpix

Riik rahastab 75 päeva- ja nädalahoiuteenuse koha loomist

Toimetaja: Vesta Reest

Suure hooldusvajadusega psüühilise erivajadusega inimestele luuakse üle Eesti 75 päeva- ja nädalahoiuteenuse kohta.

Sotsiaalminister Tanel Kiige allkirjastatud käskkirjaga toetab riik kohtade kohandamist ja loomist kokku 280 000 euroga.  

"Kohtade kohandamise ja loomisega parandame intervallhoiuteenuse kättesaadavust, loome psüühilise erivajadusega inimeste vajadustele paremini vastavad teenusekohad ja suurendame teenusepakkujate hulka. 1. aprillist alates laiendasime teenuse saajate ringi, võimaldades ka suures mahus järelevalvet ja kõrvalabi vajavatele mõõduka intellektihäirega inimestele kasutada päeva- ja nädalahoiuteenust," ütles Kiik.

Toetust anti majutusega teenusekohtade kohandamiseks ja loomiseks. Toetust võis saada siseruumide kohandamiseks, ümberehituseks või renoveerimiseks. Kohandada saab klientide ühiseks kasutamiseks mõeldud ruume või alasid, aga ka näiteks tualettruume või magamistube. Samuti oli võimalik saada toetust ruumide varustamiseks vajalike abivahendite või mööbliesemetega.

Taotluse võisid esitada kohalikud omavalitsused, juriidilised isikud või füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tegutsevad või soovivad tegutseda erihoolekandeteenuse pakkujana. Toetuse suurus projekti kogumaksumusest on 85 protsenti. Maksimaalne toetus ühe uue teenusekoha loomiseks on 10 000 eurot ning olemasoleva teenusekoha kohandamiseks 2000 eurot. Taotluse esitamise tähtaeg oli 22. aprill.

Sotsiaalkindlustusameti andmetel oli 2018. aasta lõpu seisuga päeva- ja nädalahoiuteenusel kokku 88 inimest.

Laadimine...Laadimine...