Sündivad kaksikud saavad uuest aastast 1000eurose toetuse ning Pirita elanikud korraldatud prügiveo

Vaata siit, kuidas muutub tallinlaste elu 2019. aastal veel paremaks. Näiteks tõstab linn laste ja puuetega inimestega seotud toetusi ning korrastab koole.

 

Pilt: Scanpix

Sündivad kaksikud saavad uuest aastast 1000eurose toetuse ning Pirita elanikud korraldatud prügiveo

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

Vaata siit, kuidas muutub tallinlaste elu 2019. aastal veel paremaks. Näiteks tõstab linn laste ja puuetega inimestega seotud toetusi ning korrastab koole.

 

Kaksikute toetus tõuseb 1000 eurole

2019. aasta 1. jaanuarit Tallinnas sündinud kaksikute sünnitoetus tõuseb 1000 eurole. Seni maksis linn toetust 320 eurolt ühe lapse kohta, kuid mitte eraldi kaksikute sünnitoetust. Toetuse taotlemise info asub linna kodulehel https://tallinn.ee/ rubriigis teenused ja teave. Sealt tuleb omakorda valida alamrubriik "Abi, hoolekanne ja tervis" ning sealt edasi "Toetused".

Korraliku aadressita inimesed jäävad teenustest ilma

Kõik inimesed, kel on aadressiks märgitud vaid linnaosa, kuid mitte korteri ja/või majanumber, kaotavad uuest aastast õiguse saada linnateenuseid. Näiteks parkimissoodustust, lasteaia- või koolikohti või sotsiaaltoetusi. 2. jaanuarist kaob aga neil õigus sõita tasuta ühistranspordis. Kõige selle vältimiseks tuleb märkida oma täpne aadress. Seda saab teha muuta riigiportaalis eesti.ee või linnaosavalitsuses rahvastikuregistri töötaja abil. Lisateave www.tallinn.ee/elukohaandmedkorda

Tõuseb puudega lapse ja tema hooldaja toetus

Puudega lapse toetus tõuseb algaval aastal 76,70 eurolt 100-le eurole. Paraneb ka puuetega laste lähedaste olukord. Hooldajatoetus kasvab raske puude puhul 30 eurolt 50 eurole ja sügava puude puhul 40 eurolt 100 eurole. Toetuse taotlemise info asub linna kodulehel https://tallinn.ee/ rubriigis teenused ja teave. Sealt tuleb omakorda valida alamrubriik "Abi, hoolekanne ja tervis" ning sealt edasi "Toetused".

Pirital hakkab kehtima korraldatud prügivedu

Pirital hakkab kohe aasta algusest kehtima korraldatud jäätmevedu, kus terve linnaosa prügi veab üks firma. Linnaosa elanikel ja korteriühistutel tuleb edaspidi prügivedu tellida Tallinna jäätmekeskuselt, mis on linna hallatav asutus.

Kõige lihtsam on jäätmeveo leping sõlmida e-prügi teeninduskeskkonnas www.prugi.ee. Samalt lehelt on leitav ka hinnakiri ning lepingu tingimused. Lepingu saab sõlmida ka Tallinna Jäätmekeskuses aadressil Sadama 17. Info www.prugi.ee või 6164000.

Korteriühistud saavad taotleda oma toetusi internetist

Linn koondab kõik korteriühistutele mõeldud toetuste põhimõtted ühte õigusakti. Lisaks hakkab kõigi toetuste taotlemine olema elektrooniline. See teeb toetuste taotlemise ja eraldamise protsessi märksa kiiremaks ja tõhusamaks. Renoveerimistoetust ja hoovikorrastustoetust saab taotleda 1. jaanuarist paberil ja 1. veebruarist Tallinna toetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas (TTR-is). Teisi toetusi- koolitustoetust, ekspertiisitoetust, haljastustoetust- saab taotleda elektroonilises keskkonnas kohe aasta algusest.

Lasnamäe jäätmejaam suletud

Juba 1. detsembrist ei võta Suur-Sõjamäel asuv Lasnamäe jäätmejaam enam ebatraditsioonilist prügi vastu, sest linna ja ettevõtte vaheline leping lõpeb. Lasnamäe jäätmejaam asus Suur-Sõjamäel ettevõtte Ragn-Sells AS maatükil ja edaspidi on Ragn-Sells otsustada kas ja mis tingimustel inimesed sinna jäätmeid üle saavad anda ning linn seda enam ei reguleeri. Leping lõpes, sest Ragn-Sells küsis neli korda kõrgemat hinda, kui varem. Lähitulevikus peaks linn looma uue jäätmejaama Lasnamäele Punasele tänavale. Niikaua saavad Lasnamäe elanikud oma prügi üle anda Pärnamäe, Rahumäe ja Pääsküla jaamadesse.

Lasteaedade remondiks igal aastal 10 miljonit eurot

Tallinna nelja aasta eelarvestrateegia annab algavast igal aastal 10 miljonit eurot lasteaedade korda tegemiseks. Kunagi varem pole linn nii suuri summasid järjepidevalt lasteaedadele andnud. Lisaks jätkatakse lasteaedade välisvalgustuse ja krundisiseste teede-parklate korrastamisega, millele on aastas ette nähtud 400 000 eurot. Üldisele remondile ja tuleohutusele on igal aastal ette nähtud lisaks miljon eurot. Linnale kuulub viis lastesõime ja 121 lasteaeda. Lasteaiarühmad asuvad veel ka Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis ja Tallinna Heleni Koolis.

Korda saavad erivajadustega laste koolid

Nelja aasta eelarvestrateegias on kirjas kahe erivajadustega lapsi õpetava kooli remont ning samuti igal aastal kaks miljonit eurot koolide ja staadionide korrastamiseks.Tallinna Tondi põhikooli ja Lasnamäe põhikooli remondiks annab linn üle 10 miljoni euro. Korda saab ka Arte gümnaasium, milleks on 2019-2020 aastatel ette nähtud üle nelja miljoni euro, Mustjõe gümnaasiumi remondiks kulub järgneval kolmel aastal ligi kolm miljonit eurot.

Kauaoodatud juurdeehitused peaksid 2021. aastaks saama ka Westholmi gümnaasium ja reaalkool, selleks annab linn mõlemale koolile järgnevatel aastatel neli miljonit eurot. Igal järgneval neljal aastal kuni 2022. aastani eraldab linn iga aasta kaks miljonit eurot näiteks Inglise kolledži, Kivimäe põhikooli, Prantsuse lütseumi, Gustav Adolfi gümnaasiumi, reaalkool jt remondiks ja tuleohutuseks.

Nii samuti eraldatakse igal tuleval neljal aastal kaks miljonit eurot koolide spordisaalide ja staadionide arendamiseks. Näiteks rajatakse Mustamäe humanitaarigümnaasiumi staadion ja remonti lähevad 53. Keskkooli ja Mustjõe gümnaasiumi staadionid.

 

Laadimine...Laadimine...