Tallinna Heleni Kooli heateopäev saab võistlustel lustida ja loenguid kuulata

"Koolitundides õpetatakse lastele näiteks esmaabi andmist, nägemispuudega noored saavad kuulata ja proovida ära tunda loomade ja lindude hääli, kõnepuudega lastele antakse ülevaade keskkonnateemadest," ütles LC Tallinn Kristiine president Aleksander Korolkov.

Pilt: Scanpix

Tallinna Heleni Kooli heateopäev saab võistlustel lustida ja loenguid kuulata

"Koolitundides õpetatakse lastele näiteks esmaabi andmist, nägemispuudega noored saavad kuulata ja proovida ära tunda loomade ja lindude hääli, kõnepuudega lastele antakse ülevaade keskkonnateemadest," ütles LC Tallinn Kristiine president Aleksander Korolkov.

18. oktoobril korraldab Lions Klubi (LC) Tallinn Kristiine Heleni Koolis kolmandat korda heateopäeva.

Heateopäev algab kell 9 ja lõpeb kell 15. LC Tallinn Kristiine presidendi Aleksander Korolkovi sõnul on päeva vältel võimalus tutvuda kooliga, nautida koos õpilastega inspireerivaid loenguid ja osaleda lustakatel võistlustel. "Koolitundides õpetatakse lastele näiteks esmaabi andmist, nägemispuudega noored saavad kuulata ja proovida ära tunda loomade ja lindude hääli, kõnepuudega lastele antakse ülevaade keskkonnateemadest. Pärast lõunat võisteldakse lauatennises, tikuviskes, saalihokikepi slaalomis ja teistelgi aladel. Näiteks saab jõudu proovida pimejalgpallis. Hiljuti kinkisime Heleni koolile pimedate jalgpalli pallid, mis tekitavad helisid. Kolmapäeval saame neid ka mängus proovida," ütles Korolkov.

Heateopäeva korraldaja Lions Klubi Tallinn Kristiine kingib koolile lauatenniselaua. Heateopäev korraldatakse koostöös Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liiduga.

Liidu esimehe Toomas Sepa sõnul on Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liidu sihiks eelkõige toetada ja nõustada neid peresid, kus kasvavad kuulmispuudega lapsed, samuti tõstatada kuulmispuuetega laste ja nende perede probleemid laiemas avalikkuses.

LC Tallinn Kristiine on tänu oma liikmete aktiivsusele olnud tegus alates asutamisest 1995 aastal. Missioonitunne, tähelepanelik ja südamlik suhtumine ümbritsevate inimeste abivajadustesse, hea omavaheline suhtlemine ning klubi siseelu muutmine huvitavaks rohkete põnevate ettevõtmiste, pereliikmete kaasamise ja sellega sujuvalt heategevuslikes üritustes osalemisega on koos hoidnud tänaseks 27 lionit. Võtnud oma hoolealusteks kuulmispuuetega lapsed ja vahendades Kuulmispuuetega Lastevanemate Liidu abil nii rahalisi kui esemelisi väärtusi Heleni koolile, lastelaagrile Rummusaares ja vastavalt klubi otsusele ka üksikutel juhtudel teistele abivajajatele, tunnevad lionid seeläbi, et on andnud ka ise oma panuse ühiskonnas valusate probleemide lahendamisele.

Tallinna Heleni Kool on kurtide laste vanemate eestvõttel 1994. aastal loodud munitsipaalkool, kus õpetatakse meele- ja kõnepuudega lapsi (kuulmispuue, nägemispuue, liitpuue, pimekurdid, kõnepuue). Turvalises, kaasaegses ja kooli sihtrühmade erivajadusi arvestavas keskkonnas on õpilastel võimalus realiseerida oma arengupotentsiaali ja omandada võimetekohane haridus.

Laadimine...Laadimine...