Tallinna vanemad hoiavad lasteaia toiduraha pealt kokku pea 400 eurot

Tänavu sügisest saavad kõik Tallinna lasteaialapsed tasuta toitu, kuus kuni 35 euro ulatuses. "Kuna vanema poolt tasutavatest kuludest moodustab lasteaia toiduraha märkimisväärse summa kohatasu kõrval, siis saavad vanemad oluliselt säästa oma igakuiseid väljaminekuid," sõnas abilinnapea Mihhail Kõlvart. 

Pilt: Scanpix

Tallinna vanemad hoiavad lasteaia toiduraha pealt kokku pea 400 eurot

Tänavu sügisest saavad kõik Tallinna lasteaialapsed tasuta toitu, kuus kuni 35 euro ulatuses. "Kuna vanema poolt tasutavatest kuludest moodustab lasteaia toiduraha märkimisväärse summa kohatasu kõrval, siis saavad vanemad oluliselt säästa oma igakuiseid väljaminekuid," sõnas abilinnapea Mihhail Kõlvart. 

Alates 1. septembrist on pealinna mudilastele lasteaiatoit tasuta, möödunud kuul tasus linn 19 754 lasteaialapse toidukulud summas 511 018 eurot. Lapsevanematele kajastub toiduraha kompensatsioon oktoobri algul Tallinna Haridusameti esitatud arvetes.

Tallinna Haridusameti andmetel kaeti lisaks ka lastehoiu viies rühmas toiduraha 63-le lapsele kogusummas 1102 eurot. Eelmisel kuul ei käinud ühtegi päeva lasteaias kohal 998 last.

Abilinnapea Mihhail Kõlvart täpsustas, et piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

"Linn katab lapse toidukulu lasteasutuses kohal käidud päevade eest, mille eest arvestatakse toidutasu. Kuna vanema poolt tasutavatest kuludest moodustab lasteaia toiduraha märkimisväärse summa kohatasu kõrval, siis saavad vanemad oluliselt säästa oma igakuiseid väljaminekuid," nentis Kõlvart.

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele on kehtestatud linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu piirmääraks 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealisele kaks eurot päevas. Juhul, kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Lasteaedades on toiduraha erinev ning toiduraha suuruse otsustab iga lasteaia hoolekogu. Praegu kehtivad toidukulu päevamaksumused jäävad vahemikku 1,18 2,40 eurot.
Tallinnas on 128 munitsipaallasteaeda ning uute piirmäärade ja linna poolt kehtestatud tasuta toidukulu piirmäära järgi on ligi 70%-l arves toiduraha rea peal null. Ülejäänud 30%-s lasteaedades peavad vanemad uue korra järgi juurde maksma, sest toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteaia hoolekogu. Ka sel juhul jääb see summa enamuses lasteaedades 1-2 euroni kuus, samas kui mõnes võib see summa olla vaid 28 senti või siis 6,53 eurot.

Laadimine...Laadimine...